Cahit Karaç

GENEL ANLAMDA İSLÂM DİNİ VE İSLÂM DİN İÇİNDE YENİDEN BEDENLENME DENİLENREENKARNASYONNA GENEL BİR BAKIŞ

1- GENEL ANLAMDA İSLÂM DİNİ

1. Bölüm :

İslâm: (İşaretlenmiş yol / yolda) akletme, ilmetme, bunlarla hür düşünüp (muhakeme edip) özgür (hür) irade kullanarak Allah’ın varlığına, birliğine, ahret gününe inanıp iman ederek (elde edilen ilim üzere) takva üzere yaşamaktır. Çünkü insan özgürlükte aşırıya kaçarsa şeytanlaşır. Tutsaklıkta aşırıya kaçarsa melekleşir. Halbuki İslâmiyet ölçü içinde dengeli yaşamayı bilme dinidir. Onun için insan, ne şeytan ne de melektir. Günahıyla sevabıyla bu iki varlığın tam ortasında yaratılmış bir varlıktır.

Din :İnsan ruhunun sigortası olan din, insanı ıslâh edici vahye dayalı Allah nasihati, Allah lâfzı olan sözlerin tamamı.

Vahiy : Allah lâfzı olan nasihat ve sözlerin peygamber vasıtasıyla bize yansıtılıp ulaştırılmasına yönelik, Allah’ın yarattıklarına / kullarına nasihat ederken uyguladığı bir tür konuşma şekli, konuşma yöntemidir. Onun için vahiy; Allah lâfzı olan Kur-an’dır. Hayattır, Onun içindir ki, Peygamberlere ve onların…

View original post 555 more words

Advertisements