B

 

 • Babanın azarı çocuğu, çocuğun sevgisi babayı adam eder.

                                *

 • Babadan oğul’a her türlü miras kalır, bir tek insanlığı / huy güzelliği kalmaz.

                                *

 • Bahçelerdeki meyvelerin tadını çocuklar daha iyi bilir.

                                *

 • Bağımsız olmayanın ne dini, ne de imanı olur.

                                *

 • Bahtı bıçak kesmez.

                                *

 • Bakmasını bilen göz; çelikten sert, kılıçtan keskindir.

                                *

 • Bakmasını bilen göz, keskin kılıçtan daha çok korkutur.

                                *

 • Baktığını ayırt etmeyen gönül sahibine, güzel çirkin fark etmez.

                                *

 • Baktığını görmeyen akıl, gözün gördüğüne razı olur.

                                *

 • Baktığını görmeyen göz, görmek istediği şeyi görür.
 • Bal arısı insanı öldürmek için sokmaz, kendi ölüm acısına seni ortak edip, başka canlara acı verip, onları da öldürmeyesin diye sokar.

                                *

 • Bal yapan arı, pisliğe konmaz.

                                *

 • Balık oltayla insan dille avlanıp, tavlanır.

                                *

 • Başarı cesaret ister.

                                *

 • Başarı ve mutsuzlukta en büyük engel, kişinin kendisidir.

                     *                                                                                                                              

 • Başarının yarısı çalışmaksa, diğer yarısı da motivasyondur.

                                *

 • Başarmak için önce düşünmek, sonra eyleme geçmek gerekir.

                                *

 • Baş ağrısı hastalıktan, karın ağrısı yokluktandır.
  •  
 • Baş büyüdükçe derdi de büyür.

                                *

 • Baş varken, ayaklar aranmaz.

                                *

 • Başı değerli kılan içindeki akıldır.

                                *

 • Başı yanlış başlayan her işin sonu yanlış biter.

                                *

 • Başı gövde, gövdeyi baş taşır.

                                *

 • Baş ya da karın ağrısının davulu öksürüktür.

                                *

 • Başı lâf, karnı aş doyurur.

                                *

 • Başı olgunlaştıran zaman, daha sonra olgunlaşan başı kullanmaya fırsat vermez.
 •  
 • Başı hayal ettiği yere götürmeyen ayaklar, ayak değil, baş ağrısıdır.

                                *

 • Başın tartısı dildir.
 •  
 • Başında akıl olan hiç kimse yalnız sayılmaz.

                                *

 • Başkalarına verdiğimiz her şey sonunda bizimdir, iyiyse iyi, kötüyse kötü.

                                *

 • Başkalarının hayal ve düşüncelerine yatırım yapmak dünyayı zenginleştirir.  

                                *

 • Başkasına güç yetiremeyenin gücü ancak kendine yeter.

                                *

 • Başkasının aklıyla, akıllı olunmaz.

                                *

 • Başsız çivi kolay çakılır, zor çıkarılır.

                                *

 • Başlangıcı sevgi olan aşkın, sonu hüzündür.

                                *

 • Başlangıcı yanlış başlayan her işin sonu yanlış biter.

                                *

 • Başarı ayağına gelmez, başarmak istiyorsan, başına bağlı ayaklarını, başarıya koşturmalısın. 

                                *

 • Başarı bir kişiliktir, zirvede durur, ulaşabilen gider oturur.

                                *

 • Başarı; fırsat ve emeğin talihle buluşmasıdır.

                                *                                            

 • Başarı, en çok fedakârlık edenin hakkı olduğundan, çalışıp kazananın sonunda elde edeceği bir olgunluktur.

 

                                *

 • Başarı; hayatın başı ile sonu arasındaki farktır.

                                *

 • Başarı; hedefe ulaşıncaya kadar koşmaktır.

                                *

 • Başarı insanı yormaz, başarısızlık / haylazlık yorar.

                                *

 • Başarı insana yorgunluk vermez, azmimizi artırırken, daha çok çalışıp, gayret ve çaba sarf etme gücü verir.

                                *

 • Başarı yorulanın değil, yorulmadan koşanındır.

                                *

 • Başarı yürüyen ayaklar üzerinde, fedakârlıkla kazanılıp elde edilen olgunluktur.

                                *

 • Başarı yürüyüp koşmaktır, yorulmadan yaşamaktır.

                                *

 • Başarı; umudun, umut da akıp giden zamanın gerçeğidir.

                                *

 • Başarının temelini yüreklilik oluşturur. 

                                *

 • Başarının sırrı, akıp giden zamanı hedefe varıncaya kadar iyi kullanmasını bilmektir.

                                *

 • Başarının sırrı, her doğan yeni güne hükmetmektir.

                                *

 • Başarının sırrı, zamanla yarışmayı bilmektir.

                                *

 • Başarıya koşan yalnızlığa hazır olsun.

                                *

 • Başarmak için zamana hükmetmek gerekir.

                                *

 • Başı değerli kılan akıl, aklı değerli kılan yürektir.

                                *

 • Başında aklı olmayanın aş derdi olmaz.

                                *

 • Başımız aklımızdan dolayı Allah’a, bedenimiz düşüncemizden dolayı bize aittir. Onun için başa hizmet eden akıl yükselirken, bedene hizmet eden akıl alçalır. 

                                *

 • Başın hayal ettiği yere ayaklar gitmezse, hayal başta yük kalır.

                                *

Başında aklı olan hiç kimse yalnız sayılmaz.

                                *

 • Başında aklı olmayanın bilgisi az, karnı aç, inancı zayıf olur.

                                *

 • Başkalarını küçülterek başarı kazanmak bizi yüceltmez, alçaltır. 

                                *

 • Başkalarının emeğini sömürerek yükselenin onuru olmaz.

                                *

 • Başkalarının emeğini sömürerek yaşamaya alışan insanın hiçbir şeyden utancı olmaz.
 •  
 • Başlangıcı yanlış başlayan her işin sonu yanlış biter.

                                *

 • Barışı dil korur, dil sağlar. 

                                *

 • Barışın en etkin silahı dildir. 

                                *

 • Barışı sağlamak isteyen, düşmanını hepten yok etmez.

                                *

 • Başarı; disipline edilmiş kalbe bağlı, akıl işidir.

                                *

 • Başarı, şansa; kazanç, emeğe bağlıdır.

                                *

 • Başarımızın büyüklüğü, yüreğimizde oluşturduğumuz inancın büyüklüğü ile orantılıdır. 

                                *

 • Başarının sırrı, şanstan ziyade, çalışıp kazanmaktadır.

                                *

 • Başarının başlangıç noktasındaki ilk gücü, insanın kendi inancı oluşturur.

                                *

 • Başarı, odaklanan ruhun ateş almasıdır.

                                *

 • Başta akıl olmayınca, çenedeki sakalda da akıl yoktur.

                               *

 • Baştan yukarı çalışan bir akıl, sahibini Allah’a ulaştırmak için yükseltip, yüceltirken, baştan aşağı doğru çalışan bir akıl ise sahibini kalbe, mideye, cinselliğe yönelterek nefsileştirip alçaltır.

                                *

 • Bataklıkta dolaşan ayağına saz yerine yılan dolaşmasına razı olur.

                                *

 • Batının inancı sevgiye değil, sömürüye dayalıdır.

                                *

 • Bazen doğruluğa eğrilik, eğriliğe de doğruluk gerekir.

                                *

 • Bazen bu dünyada aklın sindirdiklerini mide sindirmiyor. Bazen de midenin sindirdiklerini akıl sindirmiyor.

                                *

 • Bedeli ödenmeyen başarı, kalıcı olmaz.

                                *

 • Beden gözüyle bakan önünü, kalp (gönül) gözüyle bakan her yönü görür.

                                *

 • Beden ile ruh birlikte güzelleşmeli, yoksa çirkin güzeli kıskanır. Kıskanç çirkini güzel yanında taşımaz.

                                *

 • Bedeni nefis, ruhu akıl doyurur.

                                *

 • Beden kaşla, ruh gözle, akıl dille konuşup söz söyler.

                                *

 • Bedene sevgi, cana aşk gerekir.

                                *

 • Beden sevgiyle, can aşkla yaşar.

                                *

 • Bedeni körpe olanın, ruhu da körpedir.

                                *

 • Bedeni körpe olanın ruhu da körpedir. Körpe beden ruhu, ruhta bedeni taşırken geliştirip olgunlaştırır. Birlikte başlayan bu yolculuğun sonunda gelişip olgunlaşan beden, (ölümsüz olan) ruhu taşıyamayacak hale geldiğinde ortaklığı bozarak geri toprağa dönüş yapar. Bedenden kurtulan ruh da aslına rücu etmek üzere hayat yolculuğuna devam eder.  Bunun adı da olur: “ölüm”…  Onun için insan,  her gününü ölmek için yaşar.

                                *

 • Bedeni ve ruhu besleyen şeyler yapı olarak birbirinden farklı olmalarına rağmen her ikisinin görevi de aynı bedene hizmet etmek olduğundan, her ikisi de her an birbirinden haberdardır. Her ikisi arasındaki bu iletişim, vücudun ölçü içerisinde dengeli yaşamasını sağlar. Her ikisinden birinin aşırılığı ise ölçüyü kaçırıp dengeyi bozacağından sahibine zarar verir.  

                                *

 • Bedeni, zevki sefa; ruhu, acı ile tatlı doyurur.

                                *

 • Bedenin sana, sen dünyaya, dünya da sana emanettir.
 •  
 • Bedeni su, ruhu ibadet temizler.

                                *

 • Bedenini çalıştıran sağlıklı, aklını çalıştıran huzurlu olur.

                                *

 • Bedenini doyuranın ruhu, ruhunu doyuranın bedeni aç kalır. Bizim için önemli olan ise, beden doymuşluğu değil tokluğu, ruh tokluğu değil doymuşluğudur. Çünkü ruhunu doyuranlar olgunluk kazanıp yücelip yükselirler. Bedenini doyuranlar uyku kazanıp ölü gibi uyur kalırlar.

                                *

 • Beddua eden, beddua alır.

                                *

 • Beklemek korkaklık, yürümek cesarettir.

                                *

 • Beklemek, olgunlaşmaktır.

                                *

 • Ben neysem sen o’sun, sen neysen ben de o’yum.

                                *

 • Ben insanın akılı, çalışkan ve zengin olanını severim. Çünkü zor karşısında muhtaç olandan daha az boyun eğer.

                               *

 • Ben beni, kendinden bileni ben,  bilmeyeni el bilirim.

                                *

 • Benliği zorlayan aşırı hırs, ruhu hasta eder.

                                *

 • Bencillik kalbi yorar, aklı çıkmaza sokar.

                                *

 • Bencillik kalbi, cimrilik gönlü kör eder.

                                *

 • Beni bana yabancılaştıran “ben” im dediğim nefsimdir.

                                *

 • Benim aklımın aydınlığı, senin aklının karanlığı tarafından, senin aklının aydınlığı da benim aklımın karanlığı tarafından gölgelenip üstünün örtülmesiyle, insanlık aklının sürekli aydınlığa kavuşması engellenmektedir.

                                *

 • Benlik duygusu, insanda korku ve gururu oluşturur.

                                *

 • Benlik ile suret arasındaki çekişme, insanın arlanma duygularını oluşturur. Oluşan bu duygular zamanla insanı alçaltıp yükseltir.

                                *

 • Berbere gidenin başı değil, saçı kesilir.

                                *

 • Beyni aydınlatan akıl, aklı aydınlatıp parlatan zekâdır.

                                *

 • Bildiğini anlatan değil, satan kazanır.

                                *

 • Bilen bildiğini, bilmeyen her şeyi eleştirir.

                                *

 • Bilen bildiğini, bilmeyen hep kendini konuşur.

                               *

 • Bilen bildiğini söylerken, bilmeyen her şeyi söyler.

                                *

 • Bilen bildiğini söylesin, bilmeyen bilmediği şeyi öğrensin.

                                *

 • Bilen söyler, bilmeyen de sorar, öğrenir.

                                *

 • Bilenler öğrenmeyi, bilmeyenler öğretmeyi severler.

                                *

 • Bildiğini söyleyen, vebalde kalmaz.

                                *

 • Bilime ve paraya doyum olmaz.

                                *

 • Bilgelik, düşünülmemişi düşünmektir.
 •  
 • Bilgelik yalnızlıktır. Yalnız olan zirvede oturup düşünce üretir.
 •  

                                *

 • Bilgeliği akıl,  olgunlaşmayı kalp sağlar.

                                *

 • Bilgi aklın, başarı yüreğin işidir.

                                *

 • Bilgi; barışı, cehalet; kargaşa, kavga ve şiddeti oluşturur.

                                *

 • Bilip öğrenmeden, akıllı olunmaz.

                                *

 • Bilgi akıl işidir, aklı olanın işine yarar.

                                *

 • Bilgi en büyük güçtür, hayatı kolaylaştırır.

                                *

 • Bilgi ile para birbirine çok benzer, her ikisi de çalışıp kazandıkça çoğalır.

                                *

 • Bilgi özgüveni artırır.

                                *

 • Bilgi; karanlıkta parlayan yıldız gibidir.

                                *

 • Bilgi kuşkuyu artırır.

                                *

 • Bilgi bilmeye yöneliktir, bilip Hak’a yönelmeyen eşektir.

                                *

 • Bilgi, insanı başköşeye oturtur.

                                *

 • Bilgi insanı büyültür.

                                *

 • Bilgi; insanı insan yapar, farkındalık duygusunu geliştirip artırır. 

                                *

 • Bilgi, bilinmeyenin bilinmesidir. Bilinmeyeni bilen toplumun bilgesidir.

                                *

 • Bilgi edinmek eğitilmek değil, öğrenmektir. Çünkü bilgi akılla, eğitilmek ise akla inanan kalbin zaman içinde kazanıp elde edeceği alışkanlıkları tekrarlamasıyla kazanılır.

                                *

 • Bilgi, karanlıkları aydınlatan ışıktır.

                                *

 • Bilgi insanı büyültür, cehalet insanı küçültür.
 •  
 • Bilgi insanı yıldızlaştırır.
 •  
 • Bilgi; insanın saygınlığını artırır. 
 •  
 • Bilgi, insanın tüm duygularını oluşturup geliştirir. 
 •  
 • Bilgi para gibidir, kazandıkça artar.
 •  
 • Bilginler sessiz kalıp cahiller konuşursa, herkes körelir. 
 •  
 • Bilgisi az olan, mütevazılıkta cahil cesareti gösterir.
 •  
 • Bilgisi az olanın, cesareti çok olur.
 •  
 • Bilgisi az olanın inancı zayıf olur.
 •  
 • Bilgisi çok olanın, çevresi geniş olur.
 •  
 • Bilgisi az olan çok, çok olan az konuşur.
 •  
 • Bilgisi olmayanın inancı da olmaz.
 •  
 • Bilgisine uygun yaşamayanın, imanı zayıf olur. 
 •  
 • Bilgisiz edep işe yarasa da, edepsiz bilgi hiçbir işe yaramaz. 
 •  
 • Bilgisiz insan inansa da, inancına sahip çıkıp koruyamaz.
 •  
 • Bilgisiz gidilen yol, karanlıktır.
 •  
 • Bilgi ile parayı arayan insan, daima açtır.
 •  
 • Bilgili insan suskunluğu ile de öğretir.
 •  
 • Bilgin susunca, cahil konuşunca insanlar körelir.
 •  
 • Bilmeden inandığını söyleyen cahildir. Cahile inanan kördür. 
 •  
 • Bilmediğini bilip öğrenmeyen, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemez.
 •  
 • Bilmediğini soran, sormayandan daha az yorulur.
 •  
 • Bilmeyene sorulan soru cevapsız kalır. Onun için soran bildiğini okur.
 •  
 • Bir çocuğun ölmesi, oluşacak olan yeni bir dünyanın yok olması demektir. 
 •  
 • Bir çift gözün gördüğü sır, tüm kâinatın sırrına eşittir.
 •  
 • Bir delikten çıkan ses, iki delikten duyulur.
 •  
 • Bir düşünceyle var olan insanlık, ikinci düşüncede vesveseyle zaafa düşer, yok olur.
 •  

      Bir gözle, iki kere bakmak, düşmanlığa neden olur. Onun için Allah, bizlere iki göz verip, bir kere bakmamızı istemiştir.

                                   *

 • Bir insan için akıl, en büyük güçtür. Ancak insanda yürek yoksa o akıl, bir hiçtir.

                                *

 • Bir insan hep gülüyorsa; onun özünde samimiyet, sözünde doğruluk / ciddiyet yoktur.
 •  
 • Bir insana zarar vereceksen, önce ona yakın ol.

                               *

 • Bir insanın korkusunu yenebilmesi için ona taze yürek verilmesi gerekir.

                                *

 • Bir insan için acınmayı beklemek, en büyük onursuzluktur. Bu onursuzluğu hak etmiş olanlara acımak, toplumda zaaf yaratır. İnsanlık onurunun korunması için olur olmaz herkese acıyıp zaaf göstermek yersizdir.

                                *

 • Bir işi başarmak, düşünmekten daha zordur.
 •  
 • Bir işi yapmak için bin kişi, bozmak için bir kişi yete
 •  
 • Bir işin sahtesi gölgesine bile benzemez.
 •  
 • Bir kalem, bir ormanın ateşinden daha çok yer aydınlatıp yer yakar.
 •  
 • Bir kişi herkesi, herkeste o bir kişiyi aldatır.
 •  
 • Bir şeye beden gözüyle bakan, baktığı şeyin sadece bir yüzünü, kalp gözüyle bakan iki yüzünü görür.  
 •  
 • Bir şeyi anlamak isteyene bir çift söz, görmek isteyene iki göz, bir işaret yeter.
 •  
 • Bir şeyi cebinde saklayan kaybeder, aklında saklayan kaybetmez.
 •  
 • Bir şeye değer verenin değeri, değer verdiği şey kadardır.
 •  
 • Bir şeye inanmak isteyene kendi akıl ve vicdanı yeter.
 •  
 • Bir şeyin çekirdeği, o şeyin her şeyini içinde taşır.  
 •  
 • Bir şeyin çok yumuşak ve sert olanı istenilen şekil ve biçimi almaz.
 •  
 • Bir yalanı bin doğru söz düzeltmez.
 •  
 • Bir şeyin hazzını alıp mutlu olmak için, önce o şeyin acısını çekmek gerekir.
 •  
 • Bir şeyin kadri kıymeti, yokluğunda belli olur.
 •  
 • Bir şeyin tamı iyiyse, eksiği kötüdür.
 •  
 • Bir şeyden kâr etmek isteyen, o bir şeyin katlanıp çoğalmasını bekler.
 •  
 • Bir millet için en büyük tehlike; sen, ben ayrımıdır.
 •  
 • Bir milleti hepten yok etmek isteyen, asla barışı sağlayamaz.
 •  
 • Bir milletin şaha kalkması, o milletin adalet duygusuna bağlıdır. 
 •  
 • Bir öğün yemek ömür boyu tok tutmaz.
 •  
 • Bir ufacık ilgiyi aşk, bir iki laf eden herkesi kendine dost bilme.
 •  
 • Bir ülkede adalet yoksa o ülkede suçlu çoktur.
 •  
 • Birbirini sevip, birbiri için can verenler kardeş olup, millet olmayı hak ederler.
 •  
 • Birbirini anlamayan insanların beraberliği, hayvanların beraberliğine benzer.
 •  
 • Birleştirip bütünleştirici olmayan düşünce, insanı sapkınlığa götürür.
 •  
 • Birlikte ağlayıp gülmesini bilmeyenler, ne çekilen acının, ne de duyulan sevincin farkına varamazlar.
 •  
 • Bitiremeyeceğimize inandığımız bir işe başlamak, başarısızlığı aşikâr kılar.
 •  
 • Biz, bizi her gittiğimiz yere götürürüz.

                                *

 • Biz doğup ölürken en çok acıyı çeken anamızdır. Bizim için bizden çok ağlar.

                                *

 • Biz eşeksek, yanımızdakinin insan olduğunu fark edemeyiz.

                                *

 • Biz dileyip istemesini bilirsek, doğa bize her zaman hizmet etmeye hazırdır.

                               *

 • Biz korktukça, karşımızdakinin gücü ve cesareti artar.

                                *

 • Biz neysek huyumuz o, huyumuz neyse biz de o’yuz.

                                *

 • Biz öğrenciysek, hayat öğretmendir.

                                *

 • Biz; sindikçe, karşımızdaki büyür.

                               *

 • Biz yaşadığımız dünyaya nasıl bakarsak, dünya da bize öyle bakar.

                                *

 • Bizden yayılan koku bedenimizden gelir. Çünkü ruhumuz çürüyüp bozulup kokmaz; Çürüyüp bozulup kokan bedenimizdir. Onun da aslı topraktır. Onun için o, hem mis, hem pis kokar.

                                *

 • Bize akran olmayan iyi bir arkadaş olamaz.

                                *

 • Bize sormadan bizi yaşlandıran, gelip geçen yıllardır.

                                *

 • Bize düşman olanlar, bizi anlamayanlardır.

                                *

 • Bize ihtiyaçları kalmayan insanlar, zamanla sözümüzü daha az tutarlar. 

                                *

 • Bizi ağlatan her yüz çirkin, güldüren her yüz güzeldir.

                                *

 • Bizi biz yapan bedenimiz değil, akıl ile kalbimizdir.

                                *

 • Bizi bozan, hep bizden kötü olanlardır.

                                *

 • Bizi içimizden görünmeden gözetleyen göz, vicdandır.  

                                *

 • Bizi yargıç, yargıcı da vicdanı yargılar.

                                *

 • Bize bu hayat, daha güzel olanı bulup yaşamamız için verilmiştir.

                                *

 • Bize muhalefet edenlerin, muhalif olma sebebi, ya bizim onlara kendimizi düzgün ifade edemeyişimiz ya da onların bizi anlayamamalarındandır.

                                *

 • Bizi anlayanlar iyiyse, anlamayanlar kötüdür.
 •  
 • Bizi biz çözeriz, bizden başkası bizi çözemez.
 •  
 • Bizi dosta düşman, düşmana dost eden dilimizdir.
 •  
 • Bizi utandırıp mahcup eden de, arsızlık ettirip yüzsüzleştiren de nefsimize bağlı konuşan dilimizdir.
 •  
 • Bizi bize dost edip, düşman eden dilimizdir.
 •  
 • Bizi gittiğimiz her yerde bekleyip yalnız bırakmayan, sadece ecelimizdir. Onun için hiçbir yerde, hiçbir zaman tek başımıza yalnız değiliz.
 •  
 • Bizi hakikate götürmeyen her tartışma dedikodudan ibarettir.
 •  
 • Bizi; seven arkadaşımız,  sevip anlayıp, güven verip güven duyan dostumuzdur.
 •  
 • Bizi yeterince tanımayanlar, görüp tanıyıp bildikleri kadarıyla bizlere birçok suret biçerler.
 •  
 • Bizi yeterince tanımayanlar, bizi kılıktan kılığa sokarlar.
 •  
 • Bizler için zaman mefhumu, ruhumuzun fiziksel varlığa bürünmesiyle başlar.
 •  
 • Bizleri mutsuz eden, ihtiyacımızdan fazla isteklerimizin olmasıdır.
 •  
 • Bizim için doğru olan, işe yarayan uzvumuzu yaradığı yerde doğru kullanmasını bilmek olmalıdır.
 •  
 • Bizim varlığımızla var olup, yok olan mekân ve zaman varlıkların var olup yok olmalarını sağlayan iki ahbap çavuş gibidirler. Onun için mekân su yatağına, zaman da onun içinden akıp giden suya benzer. 
 •  
 • Yürüyen için bitmeyen yol olmaz, yeter ki, insan kusuru yolda değil, kendinde bulsun.
 •  
 • Boğazdan geçmeyen lokma, mideye oturmaz.
 •  
 • Boğazdan gelen can, boğazdan çıkar.
 •  
 • Boş duran insan, kendini yer bitirir.
 •  
 • Boş düşünce ürün vermeyen tarlaya benzer, her ikisinin de kimseye faydası olmaz.
 •  
 • Boş gezen it, çok havlar.
 •  
 • Boş kafa güneşi ayı yıldızı olmayan gökyüzüne benzer.
 •  
 • Boş kaygı ömrü tez tüketir.
 •  
 • Boş vakti olan oturup ağlasın, aklından zoru olan da ayağa kalkıp oynasın.
 •  
 • Boynuzunu arayan eşek, kulağından olur.
 •  
 • Bu dünya ne senin, ne de benim. Hem senin, hem de benim.
 •  
 • Bu dünyada bir el tutanın ahrette iki eli birden tutulur. 
 •  
 • Bu dünyanın iki efendisi vardır, bunlardan biri iyilik, biri de kötülüktür.
 •  
 • Bu dünyanın üç büyük kötülüğü; rezalet, cehalet ve esarettir. Üç büyük iyiliği de asalet, bilgi ve hürriyettir.
 •  
 • Bu dünyada kötülüğün efendisi karanlık, iyiliğin efendisi aydınlıktır.
 •  
 • Bu dünyada insan, her an, her şeyi satın alabilecek zenginliğe ulaşabilir. Ama öldükten sonra kabrine gelebilecek bir tane de olsa dost denilen adamı hiç kimse satın alamaz. Dostu olamayan adamın ahlakından şüphe edilir. Çünkü hiç dostu olmayan adam, hem dünyanın hem de ahretin en fakiri sayılır.
 •  
 • Bu dünyada gerçek olan her şeyin başlangıcını hayal oluşturmuştur.
 •  
 • Bu dünyanın bir diğer adı, ikilik âlemidir; İkilik âleminde her şeyin bir sonu var. Onun için yollar çift yönlüdür. Bu gün gelen yarın gider. 
 •  
 • Bu dünyada satın alınamayacak insan yoktur, yeter ki sen satın almasını bil.
 •  
 • Bu dünyayı doğru yaşamayı öğrendiğimizi sandığımız gün ömür bitiyor.
 •  
 • Bu dünyada herkesin bir değeri var, en ucuzu da gönül almaktır.
 •  
 • Bu dünyadaki varlıklar ışığın gölgesiyseler asıl ışıktan oluşan gerçek varlıklarda fizik ötesi âlemdekilerdir.
 •  
 • Bu gün aklını yoran yarın Hak yanında dinlenir.
 •  
 • Bu gün beni sana anlatan, yarın da gelir seni bana anlatır.
 •  
 • Bu gün toprak bizi, yarında biz toprağı besleriz.
 •  
 • Bu güne kadar dünyanın en kaliteli kumaşından yapılan en güzel elbise, güzel ahlâktır. Giyenlerin üzerinde görünmeyen bu elbisenin varlığını bir tek giyen, değerini de bir tek Allah bilir.
 •  
 • Bu gün insanlığın en büyük ayıbı, barışı söz ile arayıp sağlayacakları yerde, barut kokusunda arayıp sağlamayı tercih etmeleridir.
 •  
 • Bu gün gölgelenen, yarın kararır. Kararmak istemeyen yüzünü güneşten çevirmez.
 •  
 • Bu gün kendi gücünü kullanmasını bilmeyen, yarın başkasının gücüne boyun eğer.
 •  
 • Bu gün kendi düşüncesinin esiri olan, yarın da inkârcısı olur.
 •  
 • Bu gün öğrendiğinin üzerine yarın bir şey katmayan cahil kalır.
 •  
 • Bu güne kadar sözünün doğruluğunu Allah’a inandıran insanı çok gördüm ama karısına inandıran erkeği hiç görmedim. 
 •  
 • Bu günden yarına dua almayanın ruhu, yarın olduğunda yalnızlık çeker.
 •  
 • Bu günü yaşamaktan korkan, yarını hiç yaşayamaz.
 •  
 • Bu günün sancısı, yarının ya acısı ya da tatlısı olur.
 •  
 • Bugünden yarına bilgisini taşıyan kazanır, öfkesini taşıyan kaybeder.
 •  
 • Bu günün evreni anamız, dünyası biziz. Yarın da biz evren, çocuklarımız dünya olacak.
 •  
 • Bu günün hayali, yarını oluşturur.
 •  
 • Bu gün ömrünüzün son günü olabilir. Elinizde fırsat varken onu güzel yaşayıp, güzel değerlendirin.
 •  
 • Bu gün toprağa tohum atmayan, yarın çiçek yetiştiremez.
 •  
 • Bu gün yarına, yarın da gelecek güne gebedir.
 •  
 • Bulanık su balığa değil, avcıya yarar.
 •  
 • Bütün dünya kurguya dayalı eylem üzerine kuruludur.
 •  
 • Bütün sırlarımız öldüğümüz gün çözülüp ortaya dökülür.
 •  
 • Büyük adamları, büyük sıkıntılar doğurur.
 •  
 • Büyük bulut çok yağmur, çok umut getirir.
 •  
 • Büyük düşünceler büyük hayalleri, büyük hayaller de büyük gönülleri oluşturur.
 •  
 • Büyük düş büyük hayal, büyük hayal büyük düş kırıklığı getirir.
 •  
 • Büyük insanlar dağa, küçük insanlar toza benzer.
 •  
 • Büyük insanın çocuktan farkı sadece oyuncaklarının büyük olmasıdır. 
 •  
 • Büyüklük cüssede değil, akıl ile yürektedir.
 •  

Büyümek için küçülenin eşekten farkı yoktur.

 

 

Cahit KARAÇ

Advertisements