V

 

 • Vahşi bir hayvan sizinle birlikte yaşıyorsa, esaretinden ya da gücündendir.
 •  
 • Vakti geçen öğün için, yemek yenmez.
 •  
 • Vaktinde gözyaşı dökmeyen, vakitsiz dert çeker.
 •  
 • Var olmak; Hak’tan gelip, Hak’a yolcu olmaktır.
 •  
 • Var olmak, iz bırakmaktır. İz bırakmayanın varlığından söz edilemez.
 •  
 • Varlığa ait akıl, var olup, yok olmaz. Yok, olacaksa; Varlıktaki akla ait düşünce var olup yok olur.
 •  
 • Varlığa ait bende akıl varsa, bende de bana ait düşünce var demektir. Var olan düşünceyle bende o akıl içinde düşünebiliyorsam, o halde ben de varlık gibi varım demektir.
 •  
 • Varlığa, bir gözle iki kere bakmak, insanlarda zan duygusuyla düşmanlık oluşturacağı için, Allah bizlere iki göz verip, bir kere bakmamızı istemiştir.
 •  
 • Varlığı bilen yokluğu da bilir.
 •  
 • Varlığın en iyisi Allah’sa, insanın en iyisi de, iyilikte Allah’a en yakın olandır.
 •  
 • Varlığın en doğru olanı Allah’sa, doğrulukta O’na en yakın olan en doğru olandır. 
 •  
 • Varlığın en güzeli Allah’sa, güzellikte ona en yakın olan en güzeldir. Uzak olanda uzaklığı oranında çirkindir.
 •  
 • Varlığın kıymeti yokluğunda ortaya çıkar.
 •  
 • Varlık, çirkini güzel eder. 
 •  
 • Varlıklar en büyük sancıyı, doğarken çekerler.
 •  
 • Varlıklı, içinde yaşadığı hiçbir şeyin farkına varıp, kıymetini bilmez.
 •  
 • Varlık kazandırır, yokluk kaybettirir.
 •  
 • Varlıklara bir gözle iki kere bakmak, insanda zan oluşturur. İki gözle bir kere bakmak zannı yok eder.
 •  
 • Varlıklara baş gözüyle bakan yarısını görüp aldanacağı için varlığı beğenmeyip sevmeyebilir. Fakat gönül gözüyle bakana gizlilik olmadığı için onun beğenip sevmeme gibi bir şansı yoktur. Çünkü onun beğenip sevmediğini yaratan beğenip severek yaratmıştır. 
 •  
 • Varlıktan gelen varlığa, yokluktan gelen yokluğa gider.
 •  
 • Varlıktan gelen (ruhun, Allah’a) varlığa, yokluktan gelen (bedenin de toprağa) de yokluğa gittiğinde sen, bir “Hiç” sin.
 •  
 • Vatan da insan gibidir, kendi içinde oluşturduğu bağışıklık sistemiyle korunur.
 •  
 • Vatanını sevmeyen hain, kardeşini sevmeyen kalleştir.
 •  
 • Vatanını seven, asla isimsiz kalmaz. Çünkü o, tüm vatan evlatlarının ismiyle anılıp yaşar.
 •  
 • Veli ile deli arasındaki fark, baştaki siyah saç teli ile beyaz saç teli arasındaki fark gibidir.
 •  
 • Verdiğin her şey senin, aldığın her şey başkasınındır.
 •  
 • Verilen öğütten ibret alıp, ders çıkarmak her babayiğidin harcı değildir.
 •  
 • Vicdan; Bizi biz yapıp benliğimizi oluşturarak içimizden bizi görünmeden gözetleyen gizli gözün adıdır.
 •  
 • Vicdan; Hak’tan yana oluştur.
 •  
 • Vicdan; hem sanık, hem tanık, hem de yargıçtır.
 •  
 • Vicdan, hem sanık, hem tanık, hem yargıçtır. Onun için iyi eğitilmiş bir vicdan sahibi, suçlu ise kendini sanık sandalyesine oturtarak, kendi tanıklığı ile adaletli bir şekilde kendi kendini yargılar. Bu yargılama dünyada itirazı olmayan en adil yargılama biçimidir.
 •  
 • Vicdan, hem sanık, hem tanık, hem de yargıçtır.  Adaletinden şüphe edilmez.
 •  
 • Vicdan, insan benliğinde öğretmeni Tanrı olan tek ilahi okuldur.
 •  
 • Vicdan, insanın Hak’a dayalı özünü oluşturur.
 •  
 • Vicdan, hem sanık, hem tanık hem yargıçtır. Adaletinden asla şüphe edilmez. Kararı adildir. Çünkü yargılayan yargıç, kâinatın hâkimidir.
 •  
 • Vicdana bağlı olan kalp her zaman doğruyu söylerken, nefse bağlı kalp ise işine geldiğini söyler.
 •  
 • Vicdana uymayan her davranış biçimi, yanlıştır.
 •  
 • Vicdanı olmayanı Allah asla affetmez.
 •  
 • Vicdanı suçlu olan, hiçbir zaman huzur bulmaz.
 •  
 • Vicdanı suçlu olanın, aklı başında hapistir.
 •  
 • Vicdanı suçlu olanın ruhu bedeninde hapistir.
 •  
 • Vicdanı temiz olan, korkusuz yaşar.
 •  
 • Vicdanı temiz olanın yastığı yumuşak, uykusu derin olur.
 •  
 • Vicdanı temiz olan, ya onu hiç kullanmamıştır, ya da doğru kullanmıştır.
 •  
 • Vicdanın sözcüsü, kalptir.
 •  
 • Vicdanını terbiye etmemiş meslek erbabına, güven olmaz.
 •  
 • Vicdanını terbiye etmemiş hekime, can teslim edilmez.
 •  
 • Vicdansız da insaf, insafsız da; inanç, din, iman aranmaz.
 •  
 • Vurduğun kapı Hak kapısı değilse, kapıyı vurunca biraz geri çekil, yoksa seni uzaktan gören biri o kapının kulu, kölesi sanır.
 •  
 • Vuslat; iki ayrı benliğin birlikte yaşayacakları aşkı, vicdan dairesinde Tanrı ile iç içe olup (irtibatlandırarak) uyum içinde yaşamalarıdır.

 Cahit KARAÇ

Advertisements