YÜREĞİMDEN

 

                       DAMLAYAN

 

                     ÖZLÜ SÖZLER

 

                                *

 

                     AKIL ETTİĞİM

 

                         ANLAMLI

 

                GÜZEL DÜŞÜNCELER

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 • Acı çekmek cesaret ister.

                             *

 • Acı çekmeyen yürek, büyümez.

                               *

 • Acı çekmeyen yürek sahibi, gülüp, ağlayıp, oynamayı bilmez.

                               *

 • Acı çeken yürek büyük ve cesur olur.

                               *

 • Acı çekmeyen insan, hayatın değerini bilmez.

                               *

 • Acı çekmeyen yüreğin vicdanı, vicdanı olmayan yüreğin acıması, merhameti, şefkati olmaz.

                               *

 • Acıkan eşek ya otlağa, ya ahıra, ya da başkasının bağına, bahçesine gider.

                               *

 • Acıkan her şeyi yer, acısı olan her şeyi söyler.

                               *

 • Acılara katlanmamız cesaretimizi artırır, yaşama sevincimizi çoğaltır. 

                               *

 • Acının tarifi olmaz.

                               *

 • Acıya katlanıp sabretmesini bilmeyen tabutunu yanında taşır.

                               *

 • Acıya katlanıp sabretmesini bilmeyen insan mutlu olamaz.

                               *

 • Acıyan yaraya merhem, kanayan yüreğe sevgi gerekir.

                               *

 • Acıyı çeken ten değil, ruhtur /candır, onun da teni rengi yoktur.

                               *

Acıyı çeken yürek, duyup hisseden akıldır.

                               *                    

 • Acemi usta yapacağı işi ya kendi işinde ya da parası çok olan ahmak birisinin işinde öğrenir.

                               *

 • Acemi usta işi ya kendi parasıyla pahalıya ya başkasının parasıyla ucuza öğrenir.

                               *

 • Acıyı çeken yürek; duyup, hisseden akıldır.

                                *   

 • Acı çekmeyen yüreğin merhameti olsa da zayıf olur.

                                *

 • Acılara katlanan yüreğin yaşama sevinci çok olur.   

                                *

 • Acıyı çeken ten değil, ruhtur. Onun da rengi yoktur.

                                *

 • Aç adam; aç midesinin gurultusundan, tok adam da aç adamın korkusundan uyumaz.

                               *

 • Aç adamın elini, ateş yakmaz.

                                *

 • Aça fırın, deliye doktor sorulmaz.

                                *

 • Aç adamın aklı başında değil, midesinde olur.

                                –

 • Aç adamın her sözüne inanılmaz.

                                –

 • Açgözlü insanın gözünü, bir avuç topraktan başka hiçbir şey doyurmaz.

                                *

 • Açgözlüler olmasa, dünya herkese yeter.

                                *

 • Aç insan her söylenen söze kanar.

                                *

 • Aç insana yol gösterip, nasihat eden çok olur.

                                *

 • Açlıkta, ekmeğin serti diş kırsa da yenir.

                                *

 • Açmayan tohum çiçek, açmayan tomurcuk gül olmaz.

                                *

 • Adam olan her ne şekilde ölürse ölsün; adı, sanı varsa; şan ve şöhretiyle yaşar. Yoksa ölmeden önce ölüp kaybolur.

                                *

 • Adam var, yaşarken küçültülüp öldürülür. Adam var, ölse de değer verilip yaşatılır.

                                *

 • Adama; adamlığı adam, eşekliği eşek olan öğretir.

                                *

 • Adam var, değer verilip yanında toplanılır, adama adamlık öğretir. Adam var, adama yanında eşeklik öğretir.

                                *

 • Adamın acı bir, hırsızı bin ekmek çalar.

                                *

 • Adamın küçüğü her delikten geçer.

                                *

 

 • Adalet haksızlığa uğranılınca aranılır.

                                *

 • Adaleti güç oluşturur, güç sağlar. (Güçsüzün adaleti olmaz. Onun için adalet dağıtan güçlü; adil değilse, zalim olur)

                                 *

 • Adalet dağıtan adil değilse, zalimdir.

                                 *

 • Adalette en büyük erdemlilik, adil olmaktır.

                                *

 • Adalet, haksız gücün sınırlayıcısıdır.

                                *

 • Adalet güvene dayalı oluşturulmuş toplumsal bir inanç sistemidir.

                                *

 • Adalet güneş gibidir; Hak yerini bulunca her yer aydınlanır, bulmayınca her yer kararır.

                                *

 • Adalet, haksızlıkta yerde yatan ölüye benzer, hak yerini bulmazsa kokusu arş-ı alaya çıkar. Pis kokusuyla bütün dünya insanlık âlemini rahatsız eder.

*

 • Adalet, haksızlıkta ölüye benzer, hak yerini bulmazsa kokusu herkesi rahatsız eder.

                                *

 • Adalet Hakk’a yönelik, hakkın teslimiyetidir.

                                *

 • Adalet haksıza değil, haklıya yaramalıdır.

                                *

 • Adalet insanın değerini, insanlığın erdemini artırır.

                                *

 • Adalet herkes için her zaman gereklidir. Çünkü insan her zaman adaleti elde edecek güç ve kuvvete sahip olmayabilir.

                                *

 • *Adalet ölüye benzer, her ikisi de Hak yolunda geciktirilince kokar.

                                *

 • Adalet ölüye benzer; Hak yerini bulmayınca adalet, ölü toprağa konmayınca ceset kokar.

                                *

 • *Adalet ölüye benzer; Geciktirilip hak yerini bulmayınca adalet, ölü toprağa konmayınca ceset kokar.

                                 *

 • Adalet; varlıkların var olup, Hak adına güven içinde yaşamalarını sağlar.

                                *

 • Adalet hak-hukuk karşısında deveyle pireyi bir etmektir.

                                *

 • Adaletsiz yargıç, elinde ateşle gezen hayduda benzer. Her an birinin evini ateşe verir.

                                *

 • Adaletsizlik, insanlığın sonunu getirir.

                                *

 • Adaletsizlik yangına benzer, hak yerini bulmazsa acısı derin olur.

                                *

 • Adaletsizlik yangına benzer, zamanında söndürülüp hak yerine getirilmezse geride yanacak bir şey bırakmaz.

                                *

 • Adalet yerini bulmadığında dil susar, güç konuşur.

                                *

 • Adalet yerini bulmadığında hak susar, güç konuşur.

                                *

 • Adalet susup sessiz kalırsa, silahlar konuşur.

                                 *

 • Adaletin olmadığı yerde haydutlar, silahlarla konuşur. 

                                *

 • Adalet, yalnız insana güç katar.

                                *

 • Kim adaletten saparsa; Hakk’a karşı güven sarsılır. Sarsılan güven insanlığın sonunu getirir.

                                *

 • Adaleti güç oluşturur, güç sağlar. Çünkü güç kaynağını kalpten (vicdandan) alır. Kalp gücünü Hak’tan alır.

                                *

 • Adaleti olmayan bir dünya, karanlıktır. 

                                *

 • Adaleti yerine getirmek, bazen bir hâkim için ölüyü diriltmeye benzer. 

                                *

 • Adaleti yerine getirmeyen yargıç, Hak yanında suçlu, kendi vicdanında mahkûmdur.

                                *   

 • Adaletli yargıç, hak ve hukuk karşısında deveyle pireyi, kralla köleyi bir edendir. 

                                *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 • Adaletin kalktığı yere, zulüm oturur. 

                                *

 • Adaletin olmadığı yerde, Allah inancı olmaz.

                                *

 • Adaletin olmadığı yerde, herkes suçludur.

                                *

 • Adaletinden şüphe edilmeyen tek mahkeme, vicdandır.

                                *

 • Adaletsiz toplumda, suçlu çoktur.

                                *

 • Adaletsizlik mülkün temelini yıkar insanlığın sonunu getirir. 

                                *

 • Adalette haksızlık, ocağa konan sönmeyen ateştir.

                                *

 • Her kim, adaletten saparsa; Onun hak ve hukukuna karşı güven sarsılıp inanç yıkılır. Yıkılan inanç, insanlığın sonunu getirir.

                                *

 • Haksızlık güveni sarsar, adaleti yıkar.
  •  
 • Adalette haksızlık yüreği yakıp ocağa ateş koyarken,  hakça davranış yüreği soğutup ocağın ateşini söndürür.

                                *

 • Adaletsizlik, mülkün temelini yıkar, insanlığın sonunu getirir.

                                *

 • Haksızlık güveni, adaletsizlik mülkün temelini yıkar. İnsanlığın sonunu getirir.

                                *

 • Adalet güvene dayalı oluşturulan toplumsal bir inanç sistemidir.

                                *

 • Adalette haksızlık güveni yıkar, vicdanı kanatır, inancı yok eder.

                                   *

 • Adamı büyültüp küçülten sözüdür.

                                 *

 • Adamı özü değil, sözü büyültür.

                                *

 • Adam adamdır, ister giyinik ister soyunuk olsun; Eşek eşektir ister dört ayaklı ister iki ayaklı olsun. 

                                *

 • Âdem olmasaydı! Havva, Havva olmasaydı! Âdem bilinmezdi. 

                        *

 • Âdem neyse, badem de o dur. (Çünkü her ikisinin özü, kabuğu birdir.)

*

 • Adın çirkinliği harften, yüzün çirkinliği kalpten, huyun çirkinliği ise kötü alışkanlıklardandır.

                                *

 • Afetin iyi bir yanı varsa; o da birbirinden ayrılıp uzaklaşan insanları bir araya getirip, tekrar onları birbirlerine sevgi bağıyla bağlayıp kaynaştırmasıdır.

                                *

 • Affedici olmak için cesur, kin güdüp düşmanlık etmek için korkak olmak gerekir.

                                *

 • Affetmek; affedileni güçsüz, affedeni güçlü kılar. 

                                *

 • Affetmek insanın yükünü azaltıp, özgürlüğünü artırır.

                                *

 • Affetmesini bilmeyen insan, dost tutamaz.

                                *

 • Ağaç, güçlenmesi için budanır.

                                *

 • Ağacı kabuk, insanı çul çaput korur.

                                *

 • Ağaç kökleri üzerine büyür.

                                *

 • Ağaç sizden her gün aş, ekmek, su istemez. Ama o, size her mevsim cömertçe meyvesini verir.

                                *

 • Ağacın dalı, yaprağı, meyvesi kökünden; kökü çekirdeğinden oluşur.

                                *

 • Ağaç meyveyi, meyvesi çekirdeğini oluşturur. 

                                *

 • Ağaç, yaprağından ya da dalındaki meyveden tanınır.

                                *

 • Ağaçtan faydalanmasını bilmeyen, ormanın kadrini kıymetini bilmez.   

                                *

 • Ağaçtan faydalanmasını bilmeyen; toprağın, yeşilin, çiçeğin, meyvenin bin bir türlü ağaç ürününün kadrini kıymetini bilmez.

                                *

 • Ağacın yaşı kabuğundan, atın yaşı dişinden, insanın yaşı kemiğinden belli olur.

                                *

 • Ağacı kurt, insanı yalan yer bitirir.                                                                      *
 • Ağız yer, yüz utanır.

                                *

 • Ağız yeme alışkanlığı kazandı mı, mide doymak bilmez.

                                *

 • Ağızda dolanmayan lokma yutulmaz.

                                *

 • Ağızda sakız gibi dolaştırılan laf, tez çürür.

                                *

 • Ağızdan çıkmayan laf, duyulmaz.

                                *

 • Ağızdan çıkmayan sözün, ihaneti olmaz.

                                *

 • Ağlamak erkeğe zor, kadına kolay gelir.

                                *

 • Ağlamasını bilmeyen, gülmesini de bilmez.

                                *

 • Ağlayıp gülmeyen insan, insan olamaz.

                                *

 • Ağlayarak gelinen dünyadan, gülünerek gidilmez.

                                *

 • Ağzımızdan çıkan en onurlu ses, vicdanımızın sesidir.

                                *

 • Ahlâk çerçevesi içerisinde kullanılmayan akıl, sapkınlığa yol açar.

                             *

 • Ahlak, kemiğe bürünmüş ette değil, etiğe bürünmüş benliktedir.

                               *

 • Ahlak; insan beliğinde zaman içinde oluşturulup taşınan toplumsal bir değerdir. O da tarihin imbiğinden süzülerek oluşur.

                               *

 • Ahlâk kalbin aynası, vicdanın madalyasıdır.

                                *

 • Ahlâk kalpte oluşturulur, vicdanda taşınır.

                                *

 • Ahlâk lâmbaya benzer, kirlenince ışığını kaybeder.

                                *

 • Ahlâk; kendimiz ya da toplum (başkasının) yararına olabilecek her güzelliği yapabilme (yapıp edebilme) becerisini gösteren huy (karakter, kişilik) güzelliğidir.

                                *

 • Ahlaklı insanın özgürlüğü erdemlilik, tutsaklığı onursuzluktur.  

                                *

 • Ahlaklı olmak, ölçülü yaşamayı bilmektir.

                                *

 • Ahlaksız bilgi, insan benliğine zarar verir.

                                *

 • Ahlaksız bilgi, insanın gözünü kör, kulağını sağır eder.

                                *

 • Ahlaksız bilgi, insanı şeytanlaştırır.

                                *

 • Ahlaksız insanın elindeki bilgi, kötü bir güçtür.

                                *

 • Ahlâksız düşünce, dillendirilmemelidir.

                                *

 • Ahlâksız başın, ahlaksız düşüncesi olur.

                                *

 • Ahlaksız olanın tüm hayatı, ahlaksızlık abidesidir.

                                *

 • Ahlaksızlık zamanla insanı soysuzlaştırır.

                                *

 • Ahmağa laf anlatacağına git dağda keçi güt.

                                *

 • Ahmaklar her görüp duyduklarını, akıllılar ise sadece beğendiklerini alkışlarlar.

                                *

 • Ahrette varlıklı olmak isteyen, dünyada çok dost edinsin.

                                *

 •  Akan su, çamurlu da olsa aktıkça durulur.

                                *

 • Akan zamana karşı, yol durur.

                                *

 • Akıl Hak, düşünce adalettir.

                                *

 • Akıl, Allah’ın insan üzerindeki bir sıfatı, bir uzamı ise, insana ait düşünce de insan aklının bir sıfatı, bir uzamıdır.

                                *

 • Akıl başta, güç bedende, anlayış; insanı olgunlaştıran yaştadır.

                                *

 • Akıl, baştan yukarı çalışırsa insanı yüceltir, baştan aşağı çalışırsa insanı alçaltır.

                                *

 • Akıl baştan çıkınca insan eşekleşir.

                                *

 • Akıl çıkmaza girdiğinde kulak, aklın duymak istediklerini duyar.

                               *

 • Akıl beden gözüyle, ruh gönül gözüyle bakar. Beden gözüyle bakan her şeyin yarısını, gönül gözüyle bakan her şeyin tümünü görür.

                                *

 • Akıl bedenin bekçisi, ruhun dostudur.

                                *

 • Akıl, Hakk’ın bende bir eseriyse, düşüncem de benim eserimdir.
 •  
 • Akıl Hak’sa, düşünce adalettir.

                               *

 

 • Akıl bilip, öğrenme kaynağıdır.

                                *

 • Akıl bildiğini, gönül hissiyatını söyler.

                                *

 • Akıl çuvala, düşünce de şişe benzer; törpülenmeyen düşünce insanı rahatsız eder.

                                *

 • Akıl bu dünyanın, kalp her iki dünyanın efendisidir.

                                *

 • Akıl düşünür, gönül birleştirir, nefis ayrıştırır.

                                *

 • Akıl düşündüğü her şeyi, her zaman gerçekleştiremeyebilir, bazen aklında zamana ihtiyacı vardır.

                                *

 • Akıl düşünebildiği, göz görebildiği kadar işe yarar.

                                *

 • Akıl düşüncenin, düşünce de eylemin anasıdır.

                                *

 • Akıl düşüncenin, düşünce de insanın var olma sebebidir.
 •  
 • Akıl düşünceyle, kalem sözle övünür.

                                *

 • Akıl için, Allah dışındaki her şey sonludur. Sonlu olan her şeyin bilgisine ulaşılır.

                                *

 • Akıl içinde doğru çözümü gören göz, düşüncedir.

                                *

 • Akıl ve ilimden sapanların sonu şeytanlıktır.

                                *

 • Akıl fiziksel şeyleri görürken, gönül fizik ötesi âleme ait görünmeyen şeyleri de görüp hisseder.

                                *

 • Akıl gücü kalp gücüyle birleşirse güç “güç” olur, güç de başarı.

                                *

 • Akıl beden gözüyle, ruh gönül gözüyle bakıp görür. 

                                *

 • Akıl gözün gördüğünü söyler.

                                *

 • Akıl Hakk’a aittir hakkı temsil eder. Düşünce bize aittir. Adaleti temsil eder.

                                *

 • Akıl, hayatın terazisidir.

                                *

 • Akıl hayatın vaaz geçilmez tek yaşam kaynağıdır.

                                *

 • Akıl ve ilim sahibinin gayesi, içiyle Hakk’a, dışıyla halka hizmet etmek olmalıdır.

                                *

 • Akıl insanı ilahlaştırmamalı, ilaha yaklaştırmalı.

                                *

 • Akıl kalbin nuru, ruhun dostudur.

                                *

 • Akıl insanı konuşturmaz, bilgi konuşturur.

                                *

 • Akıl; köre göz, sağıra kulak, yüreksize yürek,  dilsize sözdür.

                                *

 • Akıl kötüden ziyade iyi olanı, çirkinden ziyade güzel olanı, sertten ziyade de yumuşak ve iyi huylu olanı sever.

                                *

 • Akıl kulağın duyup, gözün gördüğünü; duyar, görür ve söyler.

                                *

 • Akıl kulakla duyar, dille söyler.

                                *

 • Akıl olmayan baş düşünmez; düşünmeyen baş yorulmaz, düşünüp yorulmayan beden de baş, boş durur.

                                *

 • Akıl öğrenme, kalp onama merkezidir.

                                *

 • Akıl radar istasyonuna benzer, gözün görmediklerini görür, kulağın duymadıklarını duyar. 

                                *

 • Akıl sahibi için; hatadan, ders çıkarmak marifet, devam etmek ise gaflettir.

                                *

 • Akıl, Allah’ın insana verdiklerini düşünür.

                                *

 • Akıl bilip öğrenmenin, kalp eğitilip eylem yapmanın kaynağıdır. Onun için inançtan akıl değil, kalp sorumludur.

                                *

 • Akıl bilip öğrenip marifet sahibi olmanın, kalp eğitilip alışkanlıklar kazandırılarak hüner sahibi olmanın kaynağıdır.

                                *

 • Akıl okuyup öğrenip düşünce üretip feraset göstermenin, kalp eğitilip vicdan sahibi olarak cesaret göstermenin kaynağıdır.

                                 *

 • Akıl üretir, nefis tüketir.

                                *

 • Akıl ürünü olan hayal ve düşlerimizi, inanan kalbimiz gerçekleştirir.

                                *

 • Akıl ürettiği düşünceyle, kalem yazdığı sözle övünür.

                                *

 • Akıl var, insan başını baş eder; akıl var insan başını taş eder.

                                *

 • Akıl varlıktır, düşünce var olmaktır. (Ezeli var olan varlık Allah’tır. Düşünmek var olup, kul olmaktır.)

                                *

 • Akıl varlık, varlık da düşünceyse, varlığa düşünceyle ulaşılır.

                                *

 • Akıl varlığa, düşünce var olan varlığın varlığına aittir.

                                *

 • Aklım varlığa, düşüncem bana ait, o halde bende varlık gibi varım.

                                *

 • Akıl, varlığın bendeki varlığı ise, düşünce de benim varlıktaki varlığımdır.

                                *

 • Akıl yazılanı unutmaz, yazılmayanı unutur.

                                *

 • Akıl ya da beden gücü yerinde olanın, çalışıp kazanmadan yemesi eşekliktir.

                                *

 • Akıldan dolayı başımız, hizmetinden dolayı aklımız Allah’a aittir. Düşüncemizden dolayı benliğimiz, benliğimizden dolayı bedenimize hizmet eden düşüncemiz de bize aittir.

                                *

 • Akıldan uzaklaşan, Hak ve hakikatten de uzaklaşır.

                                *

 • Akılca büyümeyen çocuk, adam olmaz.

                                *

 • Akıllı adam her şeyi bilmek için değil, hayatı kolaylaştırmak için okur, öğrenir.

                                *

 • Akıllı adam; yaşarken okumayı, okurken de yaşamayı öğrenir.

                                *

 • Akıllı insanlarla konuşup anlaşmak, ahmak ve aptallarla konuşup anlaşmaktan daha kolaydır.

                                *

 • Akıllı akıl gözüyle, deli boş gözüyle bakar.

                                *

 • Akıllı aptalı, aptal da akıllıyı beğenmez.

                                *

 • Akıllı baş; bilgiyi, akılsız baş; boş lakırdıyı sever.

                                *

 • Akıllı başın sakalı da akıllıdır.

                                *

 • Akıllı bilgisiyle, akılsız da cehaletiyle konuşur.

                                *

 • Akıllı bir adam için Kur – an ve felsefe; insanı güzel düşünüp, güzel yaşamaya sevk eder.

                                *

 • Akıllı iş yaparken, deli konuşur.

                                *

 • Akıllı insan herkesi en az kendisi kadar düşünür.

                                *

 • Akıllı insan gerektiğinde, dürüst insan her zaman gerçeği söyler.

                                *

 • Akıllı insanın kulağı uzun, dili kısa olur.     

                                *

 • Akıllı insanlar idealleri, akılsızları da arzu, hırs ve hevesleri peşinde koşarlar.

                                *

 • Akıllı görünme çabası, insanı daha çok aptallaştırır.

                                *

 • Akıllı köpek kendinden zayıf olanı ısırmaz.

                                *

 • Akıllı kusuru kendinde, ahmaklar kusuru başkalarında bulur.

                                *

 • Aklı olan paralı olandan daha zengindir.

                                *

 • Aklı olan değil, düşünen insan; insandır. Yoksa bütün hayvanlarda akıl var.

                                *

 • Akıllı olmak, hayattaki zorlukların üstesinden gelmesini bilmektir.

                                *

 • Akıllı alıp satarken, deli yatarken düşünür.

                                *

 • Akıllı yağını ekmeğine, deli üstüne başına sürer de yer.

                                *

 • Akıllı zengin, fakirle iyi geçinendir.

                                *

 • Akıllılar beğendiklerini, ahmaklar görüp duydukları her şeyi alkışlarlar.

                                *

 • Akıllılar susunca, ahmaklar konuşur.

                                *

 • Akıllıya gülen deli, deliye gülen akılsızdır.

                                *

 • Akıllıyken aptal görünmek, akıllılıktır.

                                *

 • Akılsız baş beden üstünde, yazısız taş mezar üstünde boş durur.

                                *

 • Akılsız baş, mezar taşına benzer, her ikisi de boş bedeni bekler; birinde akıl, birinde de ruh yoktur.

                                *

 • Akılsız insanın ölüden farkı yoktur.

                                *

 • Akılsız hedefe, hedefsiz yola gidilmez.

                                *

 • Akılsız yürek, yüreksiz akıl bir hiçtir.

                                *

 • Akılsız yürek, yüreksiz akıl bir hiçtir. Ancak bazen aşırı yüreklilik insanı akılsız, bazen de aşırı akıllılık insanı yüreksiz eder.

                                *

 • Akılsız yürek, yüreksiz akıl, düşünmeden konuşan dil hiçbir işe yaramaz.

                                *

 • Akılsızlık bilgisizliktir, bilgisizlik cehalet ve yoksulluktur. 

                                *

 • Akıp giden zaman, yaşadığımız her yerdeki her şeyi değiştirir.

                                *

 • Akıp giden sadece zaman değil, zamanla birlikte her şey.

                                *

 • Akla aykırılık çirkinliktir.

                                *

 • Akla doğruyu gösteren Hak’tır; Hak’tan şaşan akıl yanılır.

                                *

 • Akla gem vurulsa da duygu ve düşünceye gem vurulmaz.

                                *

 • Akla yol gösterip yön veren ve görünmeyeni görüp bilinmeyeni bilen gönüldür.

                                *

 • Akli irademizi (ilahi kader hükmünce) yaratılışımız gereği hür kullanmayı talih içinde doğru öğrendiğimizde biz kendimizi Allah’a daha yakın hissederiz.

                                *

 • Akli irade gücüyle elde edemediklerimizi elde etmek için Allah’a yakarışımız duadır.  

                                *

 • Aklı olan konuşur. Çünkü söz aklın ürünüdür.

                                *

 •  Aklı olanın öğretmeni çoktur. Çünkü dünya ona öğretmenlik eder.
 •  
 • Aklı olan değil, düşünen insan, insandır. Yoksa bütün hayvanlarda akıl var. 

                                *

 • Aklı baştan çıkaran aşk, bedenimizdeki ruhun halen bize ait olduğunu hatırlatır.

                                *

 • Aklı bertaraf eden (sevgiden oluşmuş) aşırı duygu seline “aşk” denir.

                                *

 • Aklı bilgi ile beslenenin ruhu umutsuz, aklı şaşkın olmaz.

                                *

 • Aklı büyük olanın sözü de büyüktür.

                                *

 • Aklı çıkmaza sokan sevgi seline “aşk” denir.

                                *

 • Aklı az olanın, doğrusu az, yanlışı çok olur.

                                *

 • Aklı az olan çok ama boş konuşur.

                                *

 • Aklı olan insan, adam öldürmez, ölüp – öldürmeyi aklından geçirmez.

                                *

 • Aklı olmayan duymaz, duysa da duyduğuna inanmaz. 

                                *

 • Aklı olmayanın adaleti olmaz.

                                *

 • Aklı olmayanın dostu da düşmanı da olmaz.

                                *

 • Aklı olmayanın; gözü kör, kulağı sağırdır.

                                *

 • Aklı olmayanın hedefi, hedefi olmayanın geleceği olmaz. 

                                *

 • Aklı olana, dünya birçok ders verir.

                                *

 • Aklı olan, eğri yolda düz gider.

                                *

 • Aklı olan, haklıdır.

                                *

 • Aklı olan, iyiyi örnek alır, kötüyü terk eder. 

                                *

 • Aklı kıt olanın bilgisi az, ruhu fakir, karnı aç, nefsi azgın olur.

                                *

 • Aklı kıt olanın, doğrusu az olur.

                                *

 • Aklı kuvvetlendiren sağduyudur.

                                *

 • Aklı küçük olan, her şeyi bildiğini sanır.

                                *

 • Aklı küçük olan nefis peşinde, büyük olan insanlık peşinde koşar.

                                *

 • Aklı olan düşünür, olmayan her şeye boş verir.

                                *

 • Aklı (zekâsı) olup da okuyup aklını büyütmeyenin aptaldan farkı yoktur.

                                *

 • Aklını kullanıp alırsan tedbir; ne kısmetini kuş kapar, ne de başkasının kısmetini taşırsın kapıya kadar.
 •  
 • *Aklını kullanıp alırsan tedbir; ne kısmetini başkası kapar, ne de başkasının kısmetini taşırsın kapıya kadar.
 •  
 • Aklını kullanmayan insanın pusuda yatan aslanı görmeyen ceylandan farkı yoktur.

 

                                *

 • Aklını kullanıp kendi kaderini kendi tayin etmeyenin kaderini başkaları tayin eder.

                                *

 • Aklını yoranın anası ağlamaz.
 •  
 • Aklın olmadığı hiçbir yerde Allah inancı olmaz.

                                *

 • Aklın önüne nefsi, nefsin önüne hırsı koyan adam,  her kim olursa olsun! O artık adamlıktan çıkmıştır.

                                *

 • Aklı zaafa düşüren kalp, kalbi zaafa düşüren gönüldür.

                                *

 • Aklımız varlığa ait olduğundan, düşünebildiklerimiz gelecek hayatın içinde cereyan edecek olanlardır. 

                                *

 • Aklımıza gönlümüzün gücü yeter ama gönlümüze aklımızın gücü yetmez. Çünkü gönül, Hak işi; akıl, kul işidir.

                                *

 • Aklın bildiğini ten, tenin bildiğini akıl bilmez.

                                *

 • Aklın (dış dünyaya açılan) iki penceresi var; Biri göz, biri kulak. Göz gündüz, kulak hem gece hem gündüz işe yarar.

                                *

 • Aklın doğru kullanılması, akıllı olmaktan daha önemlidir.

                                *

 • Aklın düşüncesi çiçek, sözü meyve sayılır. 

                                *

 • Aklın düşmanı şeytan, şeytanın düşmanı akıldır.

                                *

 • Aklın idrak edemediğini, bazen gözler müşahede eder.

                                *

 • Aklın iki kulağı bir dili var, kulakla duyduğunu dille söyler.

                                *

 • Aklın sınırı olur, nefsin olmaz.
 • Akıl haddini bilip kendini sınırlar, ama nefis haddini bilip kedini sınırlamaz.

                                *

 • Aklın üstünü örten karanlık, insana korku verir.

                                *

 • Aklın yolu açılmadan, hikmet sahibi olunmaz.

                                *

 • Aklına danışmadan, kim ne söylerse söylesin, sakın ona inanma; kandırır seni, sonra acı çektirirken de arkandan güler sana, sende bir adam sanırsın sonra o serseriyi.

                                *

 • Aklını çuvala koyup ağzını da bağlayarak sakın bir başkasının eline verme, onu sana emanet eden Hakk’a ihanet etmiş olursun.

                                *

 • Aklını kullanan akıllı, kullanmayan aptaldır.

                                *

 • Aklını kullanmayan toplumların sahte ilahları çok olur.

                                *

 • Aklını kullanmayanın kaderini Allah değil, başkası yazar. 
 •  
 • Aklını kullanmayanın dostu az, düşmanı çok olur

                                *

 • Aklını kullanmasını bilmeyen adam, hiçbir zaman kötüden iyiyi, yanlıştan doğruyu, çirkinden güzeli ayırt edip hakkıyla insan olamaz.

                                *

 • Aklını; gözüne çeviren dünyayı, gönlüne çeviren Allah’ı görür.

                                *

 • Aklını karartan ruhunu, ruhunu karartan aklını kaybeder.

                                *

 • Aklını konuşturan âlim, ruhunu konuşturan şairdir.

                                *

 • Aklın önüne nefsi, nefsin önüne de hırsı getiren; her kim olursa olsun, o artık adamlıktan çıkmıştır.
 •  

                                *

 • Aklını yoran Hakk’ı bulur.

                                *

 • Akrabalarımızı kaderimiz; arkadaşlarımızı biz belirler, biz tayin ederiz.
 •  
 • Alacağın da borcun da çoğu insana düşman kazandırır.

                                *

 • Alaycı taklit bir hastalıktır, başkalarını alaya alıp, taklit etmek zamanla kendi hastalığımızı oluşturur.

                                *

 • Alçalan insanın utanmazlığı artar.

                               *

 • Aleniyet barışı kalıcı kılar.

                                *

 • Alın yazısı deftere yazılmaz.

                                *

 • Alın yazısını kalem değil, akıl yazar.

                                *

 • Alışkanlıklarımız; ruhumuza kazınan, silinmesi zor olan izleri oluşturur.

                                *

 • Alışkanlıklarımız; ana rahminde oluşmaya başlayan silinmesi zor izlerdir.

                                *

 • Alışkanlıklarımız tıpkı ağaç gövdelerine kazınan isimler gibi, bizimle birlikte büyürler.

                                *

 • Alışkanlıklarımız bizi; zamanla iyi ya da kötü bir insan yapar.

                                *

 • Alışkanlıklarımız bizi koruyan zırh gibidir, onlar bizi korurken iyi, biz onları değiştirirken kötüdür.

                                *

 • Alışkanlıklarımız ruhumuza kazınan bıçak izi gibidir. Bizimle birlikte büyürler ama kolay kolay unutulup, silinmezler.

                                *

 • Alışkanlıklarla yaşamak kolaycılıktır.
 •  
 • Âlim aklına, zalim nefsine uyar.

                                *

 • Âlim ekmeğini kalemle yazarak, cahil ekmeğini kazmayla kazarak kazanır.

                                *

 • Âlim ilme, zengin paraya doymaz.

                                *

 • Âlim sözü yüze, cahil sözü ize söyler.

                                *

 • Âlimi ahlaksız olan topluluğun, kılavuzu şeytan olur.

                                *

 • Âlimin affı, cahilin kusuru olmaz.

                                *

 • Âlimin bir, cahilin bin ilahı olur.

                                *

 • Âlemi içine alan Âdem, âlem içinde âlemdir.

                                *

 • Âlemi kalbin, kalbini kendin bil.

                                *

 • Alev yanar köz, köz yanar kül olur.

 

*

 • Alkışla şımaran işinden tez olur.

                                *

 • Allah; akıl, sevgi, aşk üçgenindeki muhabbette (sözde, ilimde) saklıdır.

                                *

 • Allah akıl üstü bir varlıktır. Varlığına her düşünen akıl sahibi ulaşır. Ama zatına hiçbir akıl sahibi ulaşamaz.
 •  
 • Allah akıl verdiklerini mektebe, vermediklerini çayıra salar.
  •  
 • Allah akıl verdiklerini mektebe salar, çoban eder. Akıl vermediklerini çayıra salar, koyun eder. Çoban ettiklerine de koyun ettiklerini güttürür.

                                *

 • Allah; Âdeme / bilmeyene, bilmediklerini öğretir.

                                *

 • Allah bu güne kadar akıldan daha büyük bir laboratuvar yaratmamıştır.

                                *

 • Allah; Her varlığın kendi alakı içindeki “öz”de saklı olan yaratıcı öz varlığın adıdır.

                                *

 • Allah bize iki güç vermiştir. Biri beden biri de akıl gücüdür.  

                                *

 • Allah dışındaki her şey sonlu ve sınırlıdır.

                                *

 • Allah her canlının rızkını verir ama yemesi için ağzına koymaz.

                                *

 • Allah her insanı kendi fırsatlarını yaratacağı yerde dünyaya getirir.

                                *

 • Allah her şeyin ilkidir. O, hiçbir ilke benzemez.

                                *

 • Allah her şeyi insan için, insanı kendisi için yaratmıştır.

                                *

 • Allah, kendine yönelen akıl ve ilim sahiplerini meleklerden üstün kılmıştır.

                                *

 • Allah, iki tür baş yaratmıştır; Birini okuyup adam olsun diye mektebe, birini de pişip aş olsun diye fırına veririz. 

                                *

 • Allah ile bir olup demlenen cana ölüm yoktur.

                                *

 • Allah inancına karşı olanlar, aklından zoru olanlardır.

                                *

 • Allah insanı kendisi için, doğayı (dünyayı) insan için yaratmıştır.

                                *

 • Allah iyiliği, kötü olandan kaçınmamız için yaratmıştır.

                                *

 • Allah katında güzel çirkin ayrımı yoktur; İyi, kötü ayrımı vardır.

                                *

 • Allah güzeldir, yarattığı her varlığı güzel yaratır.

                                *

 • Allah güzeldir, çirkin nasihat vermez. Onun için din, güzel nasihattir. 

                                *

 • Allah katında haddi aşanın, hayvandan farkı yoktur.

                                *

 • Allah katında en kötü çirkinlik, kalp çirkinliğidir.

                                *

 • Allah korkuyla hiçbir varlığı yaratmaz.

                                *

 • Allah kul aklına çelme takmaz. Çünkü O, her şeyi insan aklına uygun yaratmıştır.

                                *

 • Allah kuluna ne giydireceğini çok iyi bilir. Akıl verdiğine urba, vermediğine de çul, çaput giydirir.

                                *

 • Allah kuluna verdiğini geri elinden alacaksa; önce aklını, sonra ya yel, ya sel, ya da el verir.

                                *

 • Allah gözden çıkardığı kulunun mezarını bir başkasına bin bir sebeple önceden kazdırır.

                                *

 • Allah lâfzına uymayan akıl, sapkındır.

                                *

 • Allah parmak verdiği kuluna pekmez, pekmez verdiği kuluna da parmak vermez.

                                *

 • Allah yanında bütün hayvanlar bir araya gelseler bir insan, bütün bitkiler bir olsa bir hayvan (değerinde olmazlar) etmezler.

                                *

 • Allah yanında fille karıncanın hiç bir farkı yoktur.

                                *

 • Allah yeryüzünü insan eliyle mamur eder.

                                *

 • Allah’a boyun eğmek insanı yüceltirken, kulun kula boyun eğmesi insan olanı alçaltır.

                                *

 • Allah’a yakınlık iyilikse, O’ndan uzak olmakta kötü olmak demektir.

                                *

 • Allah’ı görmek isteyen, aklın düşünce perdesini aralayıp ışığa baksın.

                                *

 • Allah’ı görmek isteyen, bilgi sahibi olsun.

                                *

 • Allah inancında korkudan ziyade sevgi vardır.

                                *

 • Allah korkunun değil, sevginin kaynağıdır.

                                *

 • Allah’a karşı olanlar, aklından zoru olanlardır.
 • Allah’ın zenginliği  bizim cömertliğimize bağlıdır, biz cömert değilsek, Allah fakirdir.

                                *

 • Allah’ın kurduğu düzeni görmeyen, Allah’ı göremez.

                                *

 • Allah’ın nasihatlerine uyan akıl; sevip sevilen, çalışıp üreten, paylaşıp büyütendir. 

                                *

 • Allah’ın bizler için bu dünyada öngördüğü en güzel elbise güzel ahlaktır. Onun için bu elbiseyi yaşarken giyenler, dünyada erdemli, ahrette mutlu olurlar.

                                *

 • Allah’ın bizler için öngördüğü doğal huzura dünyada kavuşabilmemiz için hepimiz üzerimize düşen görevlerimizi eksiksiz yapmalıyız ki, herkes huzura kavuşup, mutluluğa erişsin. Bunun dünyada bir başka yolu yoktur. 

                                *

 • Allah’ın “Oku” emriyle ilmi, özden alıp, oluşturan, oluşturup çoğaltan insandır. Bu sadece peygamberlere mahsus bir olgu da değildir. Tüm insanların özü, yaratılışları gereği aynı cevhere dayanır. (Dolayısıyla Allah’tan gelen ilim; peygamberlere vahiy, âlimlere ilham, güçleri oranında çalışıp dileyip arzu eden,  sıradan insanlara da rüya yoluyla ulaşır.) 

                                *

 • Allah’ın seçkin kulları, insanlığa hizmet etmek için düşünürler. Allah’ın sevimsiz ve düşüncesiz kulları da bunları, daha fazla düşünüp düşünce üretmesinler diyerek öldürürler. Bilmezler ki, ilahi takdir hükmünce, öldürülenler ölünce yücelirlerken, kendileri alçalacak. İşte bu yüzden dökülen timsah gözyaşları da onları ebediyen yaşatacak.  

                                *

 • Allah’ın yüceliği kutsanırken, Onu yeryüzünde temsil edip, Ona halife olacak olan insanında; Onun nezdinde / huzurunda bir kul olarak ilâhlaştırılmaksızın kutsanıp kutsallaştırılması, insanın insan olarak değerinin artırılıp, yüceltilmesi için kurban kestiğimizi düşünüyorum.

                                *

 • Allah’ta başlayan ilim, Allah’ta son bulur.

                                *

 • Allah’tan istemek hak, kuldan istemek cehalettir.

                                *

 • Allah’tan sonra en önemli varlık insandır.

                                *

 • Allah’tan korkmayandan korkulur; Çünkü onlar aklın dışına çıkmış sapkınlardır. 

                                *

 • Allah’tan uzaklaşanın, uzaklaştığı oranda korkaklığı artar. 

                                *

 • Altın insana maddiyat, güzel söz insana değer kazandırır.

                                *

 • Ani oluşan her gürültü insanı korkutur.

                                *

 • Ana için çocuk dünyanın yenmeyen en tatlı meyvesi; Çocuk için ana da dünyada okunabilecek en güzel ve en büyük kitaptır.

                                *

 • Ana için çocuk dünyanın yenmeyen en tatlı meyvesi; Çocuk için ana dalında tutunup durduğu ağaç gibidir.

                                *

 • Çocuk için ana da dünyada hakkı ödenmeyecek en büyük varlıktır.  
 •  
 • Ana her gün, el bizi bir gün sever.
 •  
 • Anamız bizi ölene, el bizi işi görülene kadar sever.

                                *

 • Ana şefkati çocuğu kuşa çevirir.

                                *

 • Anadan emilen helal süt, insanı besleyip doyurur ama ömür boyu tok tutmaz.

                                *

 • Anahtarsız her eve girilebilir ama sevgisiz hiçbir kalbe girilmez.

                                *

 • Anası ağlamayan beden ter dökmez.

                                *

 • Ana atasına, çocuk benzer ana-babasına.

                                *

 • Ana-baba evlat için, evlat kendi için yaşar.

                                *

 • Anasından cahil doğan her çocuk, eğitilmezse gerçek manada insan olamaz, anasından doğduğu (hayvan) gibi yaşar.

                                *

 • Anasından doğmamış çocuk, dünyayı ana rahminden bol sanır.

                                *

 • Anasından emdiği sütün aklığı ile vicdanen temiz olup, temiz kalanlar, bana göre özü, sözü bir, asil olan, soylu insanlardır. Elbette bunlar hırsızlıktan anlamazlar; Ama hırsız olan soysuz, sütü bozuklar, her türlü hırsızlık ve soysuzluktan anlarlar.

                                *

 • Anasını beğenmeyen evlat, tez ana olur.

                                *

 • Anasını / Atasını beğenmeyen evlada zaman tez geçer.

                                *

 • Anıtı anıt yapan taş değil, baştır.

                                *

 • Anlaşılmayan sorun çözümsüzdür.

                                *

 • Anlamadıklarımız, anlayamadıklarımızdır.

                                *

 • Anlamadıklarımız, anlaşamadıklarımızdır.

                                *

 • Anlamadıklarımız, bu güne kadar hiç düşünmediklerimizdir.

                                *

 • Anlamadığın bir şeyi eleştirme; önce anla sonra eleştir.

                                *

 • Anne yanında çocuk çocuktur, hiçbir zaman büyük olmaz.

                                *

 • Anneliğin ilk vasfı doğurmaksa, ikinci vasfı şefkat ve merhamet sahibi olmaktır.

                                *

 • Annenin nazı söz, azarı tokattır.

                                *

 • Aptal adam kendini akıllı, akıllı adam da kendini aptal sanır. 

                                *

 • Aptal insanlar erişemeyecekleri güçler için, akıllı insanlar güç yetirecekleri gücün artırılması için dua ederler.

                                *

 • Aptal adamı kendi haline bırakırsan yanıldığını anlamaz.

                                *

 • Aptal susmakla akıllı sayılmaz.

                                *

 • Aralarında sevgi bağı olmayanların her türlü hediyeleşmeleri rüşvettir.

                                *

 • Arayan, neyi aradığını bilmezse aradığı şeyi bulamaz.

                                *

 • Aramızdaki iki ayaklı eşekler olmasaydı! Bu gün dört ayaklı eşeklere paha biçilmez olurdu.

                                *

 • Arı bal yapmayı, sinek pislikte oynamayı sever.

                                *

 • Arı çiçeği, sinek pisliği sever.

                                *

 • Arkadaş arayan kendine bulmazsa bir baş, bulunur ona başını yaracak bir taş.

                                *

 • Arkamızdan konuşulan her şeyi duymuş olsak, bu gün belki de anamız bile düşmanımız olurdu.
 •  
 • Dünyada yalnız kalmak istemiyorsan, arkandan her konuşulanı duyma. Yoksa yarın anan bile yanında olmaz.

                                *

 • Arkasına düşüp gittiğimiz adama dikkat edelim; adam, adam olsun. Yoksa başımız beladan kurtulmaz. Çünkü ayıyı takip eden ine, yılanı takip eden deliğe girer.

                                *

 • Arzuda arzusuzlukta sonsuz yaşandığında insan “Ben”liği ilahlaşır.

                                *

 • Arzularının peşinde kontrolsüz koşan insanın parlayan attan farkı yoktur.

                                *

 • Asa; ne el, ne de ayak yerine geçer. 

                                *

 • Asaleti, saflık oluşturur, doğruluk pekiştirir.

                                *

 • Asıl güzellik dışta değil, içtedir.

                                *

 • Asıl marifet akılda değil, aklın doğru kullanılmasındadır.

                                *

 • Asıl ölüm, ruhun bedeni terki değil, yaşarken insanlığın kaybedilmesidir.

                                *

 • Aslan gibi kükreyen kedi, mahallenin bütün köpeklerini başına belâ eder.

                                *

 • Aslan gibi sevilen eşek, tez şımarır.

                                *

 • Aslan yanında köpeğe iltifat edilmez.

                                *

 • Aslan yanında, kükreyen kediye gülünür.

                                *

 • Aslan yanında köpeğe iltifat eden hükümdar, ya aslanın başına göz koymuştur. Ya da onu gözden çıkarmıştır.

                               *

 • Aslanı eşek gibi seversen, üzerine semer vurmak kolay olur.

                                *

 • Aslanlar tarih yazmaz, av peşinde koşarlar.

                                *

 • Aşa doymadan sofradan kalk ki tadı damağında kalsın, sözü uzatmayıp kısa kes ki akılda kalsın. 

                                *

 • Âşıksan çok nazda, dostsan çok muhabbette ısrar etme.

                                *

 • Aşığı bir tek dağ anlar, dağ paklar.
 •  
 • Aşığın gözü kördür, koca meydanı dört yanı duvarla örülü oda sanır.

                                *

 • Aşırı disiplin, direnci artırır.

                                *

 • Aşırı gülme, (sonunda) gözyaşını oluşturur. Onun için insan,  gülerken ağlar.

                                *

 • Aşırı hırs, heva ve heves; adaleti zora sokar.
 • Aşırı hırs benliği zorlar, adaleti bozar.

                                *

 • Aşırı hırs, heva, heves ve tamahkârlık mutluluğu bozar.

                                *

 • Aşırı hırsın olduğu yerde mutluluk, mutluluğun olduğu yerde de hırs olmaz.

                                *

 • Aşırı iyimserlikte, kötümserlikte insana zarar verir.

                                *

 • Aşırı kapris insana bağdır.

                                *

 • Aşırı özgürlük insanı hayvanlaştırır. Aşırı tutsaklıkta insanı melekleştirir.

                                *

 • Aşırı suçlama insanı başarısız kılar.

                                *

 • Aşk ağızda değil, yürekte taşınır.

                                *

 • Aşk ateşi yanmadan, Hak ateşi yanmaz.

                                *

 • Aşk bir gönül misafiridir, bize danışmadan gelip gider.

                                *

 • Aşk bir gönül oyunudur, kalpte ateşle oynanır.

                                *

 • Aşk; gönlün sevdiğini kalpte misafir etmektir.

                                *

 • Aşk; birbirinin karşıtı iki varlığın birbiriyle sürtünmesi sonucunda oluşan ateşin yanıp -sönmesidir.

                                *

 • Aşk; diriliştir, diriliktir.

                                *

 • Aşk arzu, hırs, heva ve hevestir. Verip alındıkça hepsi gelip geçici nefestir.

                                *

 • Aşk, ateştir; varlığı yaşatırken, yokluğu öldürür.

                                *

 • Aşk, ateştir; varlığında yanarsın, yokluğunda üşüyüp donarsın.

                                *

 • Aşk ateştir, yanmayınca tez küllenir.

                                *

 • Aşk, aklı bertaraf eden aşırı (sevgiden oluşmuş) duygu seline denir.

                                *

 • Aşk bize sorup danışmadan kalbimize girip çıkan bir gönül misafirdir.

                                *

 • Aşk; duyumsayıp, uyumsallaşmaktır. (Tıpkı anasını emen çocuğun, karnının doyup, anasının göğsünde huzur bulup, huşu içinde yatarken uyumasına benzer.)

                                *

 • Aşk, gelip geçici bir diriliktir. Onun için bizim var olup yok olmamızı sağlar. Çünkü var olup yok olan bir varlığın sonu “Hiç”liktir.

                                *

 • Aşk güldürmediğini ağlatır.  

                                *

 • Aşk, ellerin kanayıncaya kadar, gülü dikeniyle avuçlamaktır.

                                *

 • Aşk, her işi kolaylaştırır.

                                *

 • Aşk, insanı güzelleştirir.

                                *

 • Aşk; insanı koşturur, naz insanı yorar.

                                *

 • Aşk insanın yüzüne olmadık zamanda gülerse, öldürür.

                                *

 • Aşk; kendiliğinden yaşamaz, yaşatılır.

                                *

 • Aşk; meyveye benzer, yemesini bilmeyen eşek gibi kemirir.

                                *

 • Aşk; mutluluğa benzer, her ikisi de sürekli yaşanmaz.
 •  
 • Aşk ne bir nefes, ne bir hevestir. Aşk alıp verilen hem bir nefes, hem bir hevestir.

                                *

 • Aşk; iki ayrı beden ve ruhun birbiriyle uyum içinde yaşamasıdır.

                                *

 • Aşk ile mutluluk hayatta sürekli yaşanmaz.

                                *

 • Aşk; sevgiliyle örtüşüp, bütünleşmektir.

                                *

 • Aşk, tene değil, yüreğe dokunmaktır.

                                *

 • Aşk; ne tene dokunmaktır, ne de tenden vazgeçmektir. Aşk; tenden cana girip, cana dokunmaktır.

                                *

 • Aşk şaşkınlıktır, tutunduğun yeri bilmezsin. Onun için bazen tutulur, bazen de unutulur kurtulursun.

                                *

 • Aşk; ateşi su, suyu ateş görmektir. Tende yanarken, suda sönmektir.

                                *

 • Aşk; ne dille anlatılır. Ne sözle yazılır. Aşk duyguyla yaşanır. Yürekte ateşe, gönülde küle dönüşür. 

                                *

 • Aşk sadece yaşanır, dillendirilmez. Dile düşen aşk, ölür bir daha dirilmez.

                                *

 • Aşk, (kibrit çöpü gibi sürtünürken, karşı tarafı) yakmadan yanmaktır.

                                *

 • Aşk, yanarken yaşayıp yaşatmaktır. 

                                *

 • Aşk, yanmaktır; ateşini ancak anlayış söndürür, hoşgörü küllendirir.

                                *

 • Aşk, uğrunda yanılacak birini bulmaktır.

                                *

 • Aşk sakıza benzer, ağızda dolaştırılıp çiğnendikçe duygusal büyüsü bozulur.

                                *

 • Aşk sakıza benzer; ağızda dolaşırsa tez, yürekte taşınırsa geç eskir.

                                *

 • Aşk sarmaşığa benzer, sevdiğine sarılarak yaşar.

                                *

 • Aşk, iki kişinin birlikte oluşturduğu yanıp sönen ateştir.

                                *

 • Aşk Tanrı ateşidir; varlığı yaşatır, yokluğu öldürür.

                                *

 • Aşk ten ile değil, yürek ile yaşanır.

                                *

 • Aşkı ten ile yaşayan küçültür, kalp ile yaşayan büyültür.

                                *

 • Aşk tutsaklıktır, insan tutsaklığı derecesinde âşıktır.

                                *

 • Aşk, umuttur.

                                *

 • Aşk, var olup yok olmanın kaynağını oluşturur.

                                *

 • Aşk, varlıkların var olup yaşamalarına yönelik bir oluşumun hareket selidir.

                                *

 • Aşk, var olan varlıktan var olup yaşamaktır.

                                *

 • Aşk, varlığın hayat iksiridir.

                                *

 • Aşk, verip – alınır.

                                *

 • Aşk karşılık ister, onun için verip alınır. Verilip alınan her şey gibi o da azalıp çoğalır.

                                *

 • Aşkı ağızda taşıyan unutur, yürekte – gönülde taşıyan unutmaz.

                                *

 • Aşkı ağızda taşıyan küçültür / düşürür, yürekte taşıyan büyütür.

                                *

 • Aşkı sevdayı yaşamasını bilmeyen dünyaya boşuna gelip gitmiş olur.

                                *

 • Aşkı erkekler her kadında, kadınlar aşkı bulamadıkları erkeklerde ararlar/yaşarlar.

                                *

 • Aşkı körükleyen ateş, bedeni soldurur.

                                *

 • Aşkı doğurup, yaşatıp, öldüren kalptir.  

                                 * 

 • Aşkın bedeli ağırdır.     

                                *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 • Aşkın doğup öldüğü yer, kalptir.

                                *

 • Aşkın yaşı, yoktur. Aşk gönül işidir. Gönül, hiçbir zaman kocamaz. Kocarsa beden kocar. Onun da bu işte hükmü yoktur. Gönül, kuşa benzer. O kimi ister, kimi severse, gider ona konar. Onunla olur. Onun için onun işi hiç belli olmaz.  Bazen gider güle, bazen de gider otuna konar.

                                *

 • Aşkın ilki, insanın kendine olanıdır.

                                *

 • Aşkın en güzeli, en zor olanıdır.

                                *

 • Aşk da, mutluluk gibi sürekli yaşanmaz. 

                                *

 • Aşkta kadın toprak, erkek ateştir. Hayat alıp verilen bir anlık nefes, çocuk bir yudum su, bir anlık hevestir.

                                *

 • Aşla baş, lafla karın doymaz. Ama aşkla hem baş, hem de karın doyar, sabretmesini bilirsen.

                                *

 • At soyuyla, it huyuyla, insan ahlakıyla sevilir.

                                *

 • At parladığında, akıl da kontrolden çıktığında alır başını gider.

                                *

 • Ateş teni, aşk yüreği yakar.

                                *

 • Ateşi söndüren su, insana hayat verir.

                                *

 • Ateş ateşi azaltmaz çoğaltır.

                                *

 • Ateşli konuşanlara dikkat etmek gerekir, hakikati söylemiyorlarsa mutlaka yalan söylüyorlardır.

                                *

 • Atılan taşın ardından koşulmaz.

                                *

 • Atılan taş tutulmaz.

                                *

 • Av peşinden koşan tazıyı takip etmek avcıya kolay gelir.

                                *

 • Avrupalı, ikiyüzlü para avcısıdır.

                                *

 • Ayağa kalkmayan yürüyemez; Yürümeyen hedefe gidemez.

                                *

 • Ayak yürümeden, akıl düşünmeden yorulmaz.

                                *

 • Ayakkabısı ile yatağı rahat olan mutludur. Çünkü hayat her ikisi arasında geçer.

                                *

 • Ayakları yoran baştır.

                                *

 • Ayakta ölmek istiyorsan, meyve veren ağaç gibi ol.

                                *

 • Ayaksız yürüyüp, koşup giden tek şey zamandır.

                                *

 • Aydınlıkta görmeyen göz, karanlıkta hiç görmez.

                                *

 • Aydınlıkta aradığını bulmayan göz, karanlıkta hiç bulamaz.

                                *

 • Ayıyı hızma, köpeği tasma, insanı kalbi eğitir.

                                *

 • Ayna akıldan daha çok cesurdur. Çünkü o hiçbir şeyi saklamadan gösterir.
 •  
 • Ayna akıldan cesurdur, çünkü ayna çirkinliğimizi yüzümüze, akıl arkamızdan izimize söyler.

                                *

 • Aynalar güzellerle konuşur, çirkinlerle konuşmaz.

                                *

 • Ayna hiç kimseye güzel çirkin demez, Onu söyleyen akıldır.

                                *

 • Aynaya bakan göz, güzel çirkin ayırt etmez. Güzel çirkin ayrımını yapan akıldır. 

                                *

 • Aynaya bakmadan başkasını eleştirmek doğru değildir.

                                *

 • Aynaya bakmaktan korkan yüz, çirkindir.

                                *

 • Aynı değer yargılarını yaşarken benliklerinde oluşturup taşıyanlar, aynı hükmü verip aynı kararı oluştururlar.

                                *

 • Aynı evi paylaşmayan anne, baba; iyi anne baba olamaz.

                                *

 • Aynı lokmayı iki kişi çiğnemez.

                                *

 • Aynı şeyin birden fazla olması o şeyin değerini azaltır.

                                *

 • Ayrılık özlemi artırır.

                                *

 • Ayrılık göze gördüklerini unuttururken, ruhun özlemini artırır.

                                *

 • Az azıkla uzağa, az bilgiyle yola gidilmez.

                                *

 • Az bilen az, çok bilen çok kuşkulanır.

                                *

 • Az hata ile yaşamak isteyen çok düşünsün.

                                *

 • Azıcık aklı olan, içine koyacak bir şeyler bulur.

                                *

 • Azgın nefis aklı kör eder.

                                *

 • Azgın nefis gözü kör eder.

                                *

 • Azgın nefis, önce aklı, sonra gözü kör eder.

                                *

Advertisements