AKILLA İLGİLİ SÖZLER

 

 • Akıl Hak, düşünce adalettir.

                                *

 • Akıl, Allah’ın insan üzerindeki bir sıfatı, bir uzamı ise, insana ait düşünce de insan aklının bir sıfatı, bir uzamıdır.

                                *

 • Akıl başta, güç bedende, anlayış; insanı olgunlaştıran yaştadır.

                                *

 • Akıl, baştan yukarı çalışırsa insanı yüceltir, baştan aşağı çalışırsa insanı alçaltır.

                                *

 • Akıl baştan çıkınca insan eşekleşir.

                                *

 • Akıl çıkmaza girdiğinde kulak, aklın duymak istediklerini duyar.

                               *

 • Akıl beden gözüyle, ruh gönül gözüyle bakar. Beden gözüyle bakan her şeyin yarısını, gönül gözüyle bakan her şeyin tümünü görür.

                                *

 • Akıl bedenin bekçisi, ruhun dostudur.

                                *

 • Akıl, Hak’ın bende bir eseriyse, düşüncem de benim eserimdir.

                               *

 • Akıl bilip, öğrenme kaynağıdır.

                                *

 • Akıl bildiğini, gönül hissiyatını söyler.

                                *

 • Akıl çuvala, düşünce de şişe benzer; törpülenmeyen düşünce insanı rahatsız eder.

                                *

 • Akıl bu dünyanın, kalp her iki dünyanın efendisidir.

                                *

 • Akıl düşünür, gönül birleştirir, nefis ayrıştırır.

                                *

 • Akıl düşündüğü her şeyi, her zaman gerçekleştiremeyebilir, bazen aklında zamana ihtiyacı vardır.

                                *

 • Akıl düşünebildiği, göz görebildiği kadar işe yarar.

                                *

 • Akıl düşüncenin, düşünce de eylemin anasıdır.

                                *

 • Akıl düşüncenin, düşünce de insanın var olma sebebidir.
 • Akıl düşünceyle, kalem sözle övünür.

                                *

 • Akıl için, Allah dışındaki her şey sonludur. Sonlu olan her şeyin bilgisine ulaşılır.

                                *

 • Akıl içinde doğru çözümü gören göz, düşüncedir.

                                *

 • Akıl ve ilimden sapanların sonu şeytanlıktır.

                                *

 • Akıl fiziksel şeyleri görürken, gönül fizik ötesi âleme ait görünmeyen şeyleri de görüp hisseder.

                                *

 • Akıl gücü kalp gücüyle birleşirse güç “güç” olur, güç de başarı.

                                *

 • Akıl beden gözüyle, ruh gönül gözüyle bakıp görür. 

                                *

 • Akıl gözün gördüğünü söyler.

                                *

 • Akıl Hak’a aittir hakkı temsil eder. Düşünce bize aittir. Adaleti temsil eder.

                                *

 • Akıl, hayatın terazisidir.

                                *

 • Akıl hayatın vaaz geçilmez tek yaşam kaynağıdır.

                                *

 • Akıl ve ilim sahibinin gayesi, içiyle Hakk’a, dışıyla halka hizmet etmek olmalıdır.

                                *

 • Akıl insanı ilahlaştırmamalı, ilaha yaklaştırmalı.

                                *

 • Akıl kalbin nuru, ruhun dostudur.

                                *

 • Akıl insanı konuşturmaz, bilgi konuşturur.

                                *

 • Akıl; köre göz, sağıra kulak, yüreksize yürek,  dilsize sözdür.

                                *

 • Akıl kötüden ziyade iyi olanı, çirkinden ziyade güzel olanı, sertten ziyade de yumuşak ve iyi huylu olanı sever.

                                *

 • Akıl kulağın duyup, gözün gördüğünü; duyar, görür ve söyler.

                                *

 • Akıl kulakla duyar, dille söyler.

                                *

 • Akıl olmayan baş düşünmez; düşünmeyen baş yorulmaz, düşünüp yorulmayan beden de baş, boş durur.

                                *

 • Akıl öğrenme, kalp onama merkezidir.

                                *

 • Akıl radar istasyonuna benzer, gözün görmediklerini görür, kulağın duymadıklarını duyar. 

                                *

 • Akıl sahibi için; hatadan, ders çıkarmak marifet, devam etmek ise gaflettir.

                                *

 • Akıl, Allah’ın insana verdiklerini düşünür.

                                *

 • Akıl bilip öğrenmenin, kalp eğitilip eylem yapmanın kaynağıdır. Onun için inançtan akıl değil, kalp sorumludur.
 • Akıl bilip öğrenip marifet sahibi olmanın, kalp eğitilip alışkanlıklar kazandırılarak hüner sahibi olmanın kaynağıdır.
 • Akıl okuyup öğrenip düşünüp feraset, kalp eğitilip vicdan sahibi olarak cesaret göstermenin kaynağıdır.

                                *

 • Akıl üretir, nefis tüketir.

                                *

 • Akıl ürünü olan hayal ve düşlerimizi, inanan kalbimiz gerçekleştirir.

                                *

 • Akıl var, insan başını baş eder; akıl var insan başını taş eder.

                                *

 • Akıl varlıktır, düşünce var olmaktır. (Ezeli var olan varlık Allah’tır. Düşünmek var olup, kul olmaktır.)

                                *

 • Akıl varlık, varlık da düşünceyse, varlığa düşünceyle ulaşılır.

                                *

 • Akıl varlığa, düşünce var olan varlığın varlığına aittir.

                                *

 • Aklım varlığa, düşüncem bana ait, o halde bende varlık gibi varım.

                                *

 • Akıl, varlığın bendeki varlığı ise, düşünce de benim varlıktaki varlığımdır.

                                *

 • Akıl yazılanı unutmaz, yazılmayanı unutur.

                                *

 • Akıl ya da beden gücü yerinde olanın, çalışıp kazanmadan yemesi eşekliktir.

                                *

 • Akıldan dolayı başımız, hizmetinden dolayı aklımız Allah’a aittir. Düşüncemizden dolayı benliğimiz, benliğimizden dolayı bedenimize hizmet eden düşüncemiz de bize aittir.

                                *

 • Akıldan uzaklaşan, Hak ve hakikatten de uzaklaşır.

                                *

 • Akılca büyümeyen çocuk, adam olmaz.

                                *

 • Akıllı adam her şeyi bilmek için değil, hayatı kolaylaştırmak için okur, öğrenir.

                                *

 • Akıllı adam; yaşarken okumayı, okurken de yaşamayı öğrenir.

                                *

 • Akıllı insanlarla konuşup anlaşmak, ahmak ve aptallarla konuşup anlaşmaktan daha kolaydır.

                                *

 • Akıllı akıl gözüyle, deli boş gözüyle bakar.

                                *

 • Akıllı aptalı, aptal da akıllıyı beğenmez.

                                *

 • Akıllı baş; bilgiyi, akılsız baş; boş lakırdıyı sever.

                                *

 • Akıllı başın sakalı da akıllıdır.

                                *

 • Akıllı bilgisiyle, akılsız da cehaletiyle konuşur.

                                *

 • Akıllı iş yaparken, deli konuşur.

                                *

 • Akıllı insan herkesi en az kendisi kadar düşünür.

                                *

 • Akıllı insan gerektiğinde, dürüst insan her zaman gerçeği söyler.
 • Akıllı insanın kulakları uzun, dili kısadır.

                                *

 • Akıllı görünme çabası, insanı daha çok aptallaştırır.

                                *

 • Akıllı köpek kendinden zayıf olanı ısırmaz.

                                *

 • Akıllı kusuru kendinde, ahmaklar kusuru başkalarında bulur.

                                *

 • Aklı olan paralı olandan daha zengindir.

                                *

 • Aklı olan değil, düşünen insan; insandır. Yoksa bütün hayvanlarda akıl var.

                                *

 • Akıllı olmak, hayattaki zorlukların üstesinden gelmesini bilmektir.

                                *

 • Akıllı alıp satarken, deli yatarken düşünür.

                                *

 • Akıllı yağını ekmeğine, deli üstüne başına sürer de yer.

                                *

 • Akıllı zengin, fakirle iyi geçinendir.

                                *

 • Akıllılar beğendiklerini, akılsız ahmaklar ise her görüp duyduklarını alkışlarlar.

                                *

 • Akıllılar susunca, ahmaklar konuşur.

                                *

 • Akıllıya gülen deli, deliye gülen akılsızdır.

                                *

 • Akıllıyken aptal görünmek, akıllılıktır.

                                *

 • Akılsız baş beden üstünde, yazısız taş mezar üstünde boş durur.

                                *

 • Akılsız baş, mezar taşına benzer, her ikisi de boş bedeni bekler; birinde akıl, birinde de ruh yoktur.

                                *

 • Akılsız insanın pusuda yatan aslanı görmeyen ceylandan farkı yoktur.

                                *

 • Akılsız insanın ölüden farkı yoktur.

                                *

 • Akılsız hedefe, hedefsiz yola gidilmez.

                                *

 • Akılsız yürek, yüreksiz akıl bir hiçtir.

                                *

 • Akılsız yürek, yüreksiz akıl bir hiçtir. Ancak bazen aşırı yüreklilik insanı akılsız, bazen de aşırı akıllılık insanı yüreksiz eder.

                                *

 • Akılsız yürek, yüreksiz akıl, düşünmeden konuşan dil hiçbir işe yaramaz.

                                *

 • Akılsızlık bilgisizliktir, bilgisizlik cehalet ve yoksulluktur. 

                                *

 • Akıp giden zaman, yaşadığımız her yerdeki her şeyi değiştirir.

                                *

 • Akıp giden sadece zaman değil, zamanla birlikte her şey.

                                *

 • Akla aykırılık çirkinliktir.

                                *

 • Akla doğruyu gösteren Hak’tır; Hak’tan şaşan akıl yanılır.

                                *

 • Akla gem vurulsa da duygu ve düşünceye gem vurulmaz.

                                *

 • Akla yol gösterip yön veren ve görünmeyeni görüp bilinmeyeni bilen gönüldür.

                                *

 • Akli irademizi (ilahi kader hükmünce) yaratılışımız gereği hür kullanmayı talih içinde doğru öğrendiğimizde biz kendimizi Allah’a daha yakın hissederiz.

                                *

 • Akli irade gücüyle elde edemediklerimizi elde etmek için Allah’a yakarışımız duadır.  

                                *

 • Aklı olan konuşur. Çünkü söz aklın ürünüdür.
 •  Aklı olanın öğretmeni çoktur. Çünkü dünya ona öğretmenlik eder.
 •  
 • Aklı olan değil, düşünen insan, insandır. Yoksa bütün hayvanlarda akıl var. 

                                *

 • Aklı baştan çıkaran aşk, bedenimizdeki ruhun halen bize ait olduğunu hatırlatır.

                                *

 • Aklı bertaraf eden (sevgiden oluşmuş) aşırı duygu seline “aşk” denir.

                                *

 • Aklı bilgi ile beslenenin ruhu umutsuz, aklı şaşkın olmaz.

                                *

 • Aklı büyük olanın sözü de büyüktür.

                                *

 • Aklı çıkmaza sokan sevgi seline “aşk” denir.

                                *

 • Aklı az olanın, doğrusu az, yanlışı çok olur.

                                *

 • Aklı az olan çok ama boş konuşur.

                                *

 • Aklı olan insan, adam öldürmez, ölüp – öldürmeyi aklından geçirmez.

                                *

 • Aklı olmayan duymaz, duysa da duyduğuna inanmaz. 

                                *

 • Aklı olmayanın adaleti olmaz.

                                *

 • Aklı olmayanın dostu da düşmanı da olmaz.

                                *

 • Aklı olmayanın; gözü kör, kulağı sağırdır.

                                *

 • Aklı olmayanın hedefi, hedefi olmayanın geleceği olmaz. 

                                *

 • Aklı olana, dünya birçok ders verir.

                                *

 • Aklı olan, eğri yolda düz gider.

                                *

 • Aklı olan, haklıdır.

                                *

 • Aklı olan, iyiyi örnek alır, kötüyü terk eder. 

                                *

 • Aklı kıt olanın bilgisi az, ruhu fakir, karnı aç, nefsi azgın olur.

                                *

 • Aklı kıt olanın, doğrusu az olur.

                                *

 • Aklı kuvvetlendiren sağduyudur.

                                *

 • Aklı küçük olan, her şeyi bildiğini sanır.

                                *

 • Aklı küçük olan nefis peşinde, büyük olan insanlık peşinde koşar.

                                *

 • Aklı olan düşünür, olmayan her şeye boş verir.

                                *

 • Aklı (zekâsı) olup da okuyup aklını büyütmeyenin aptaldan farkı yoktur.

                                *

 • Aklını kullanıp alırsan tedbir ne yemini / kısmetini kuş kapar. Ne de başkasının kısmetini taşırsın kapıya kadar.
 • Aklını kullanıp kendi kaderini kendi tayin etmeyenin kaderini başkaları tayin eder.

                                *

 • Aklını yoranın anası ağlamaz.
 • Aklın önüne nefsi, nefsin önüne hırsı koyan adam,  her kim olursa olsun! O artık adamlıktan çıkmıştır.

                                *

 • Aklı zaafa düşüren kalp, kalbi zaafa düşüren gönüldür.

                                *

 • Aklımız varlığa ait olduğundan, düşünebildiklerimiz gelecek hayatın içinde cereyan edecek olanlardır. 

                                *

 • Aklımıza gönlümüzün gücü yeter ama gönlümüze aklımızın gücü yetmez. Çünkü gönül, Hak işi; akıl, kul işidir.

                                *

 • Aklın bildiğini ten, tenin bildiğini akıl bilmez.

                                *

 • Aklın (dış dünyaya açılan) iki penceresi var; Biri göz, biri kulak. Göz gündüz, kulak hem gece hem gündüz işe yarar.

                                *

 • Aklın doğru kullanılması, akıllı olmaktan daha önemlidir.

                                *

 • Aklın düşüncesi çiçek, sözü meyve sayılır. 

                                *

 • Aklın düşmanı şeytan, şeytanın düşmanı akıldır.

                                *

 • Aklın idrak edemediğini, bazen gözler müşahede eder.

                                *

 • Aklın iki kulağı bir dili var, kulakla duyduğunu dille söyler.

                                *

 • Aklın sınırı olur, nefsin olmaz.

                                *

 • Aklın üstünü örten karanlık, insana korku verir.

                                *

 • Aklın yolu açılmadan, hikmet sahibi olunmaz.

                                *

 • Aklına danışmadan, kim ne söylerse söylesin, sakın ona inanma; kandırır seni, sonra acı çektirirken de arkandan güler sana, sende bir adam sanırsın sonra o serseriyi.

                                *

 • Aklını çuvala koyup ağzını da bağlayarak sakın bir başkasının eline verme, onu sana emanet eden Hak’a ihanet etmiş olursun.

                                *

 • Aklını kullanan akıllı, kullanmayan aptaldır.

                                *

 • Aklını kullanmayan toplumların sahte ilahları çok olur.

                                *

 • Aklını kullanmayanın kaderini Allah değil, başkası yazar. 
 • Aklını kullanmayanın dostu az, düşmanı çok olur

                                *

 • Aklını kullanmasını bilmeyen adam, hiçbir zaman kötüden iyiyi, yanlıştan doğruyu, çirkinden güzeli ayırt edip hakkıyla insan olamaz.

                                *

 • Aklını; gözüne çeviren dünyayı, gönlüne çeviren Allah’ı görür.

                                *

 • Aklını karartan ruhunu, ruhunu karartan aklını kaybeder.

                                *

 • Aklını konuşturan âlim, ruhunu konuşturan şairdir.

                                *

 • Aklını yoran Hak’ı bulur.

                                Cahit KARAÇ

Advertisements