Sanat ve Sanatçı

 

Sanat ve sanatçı; Sanat ; yaratanın yarattığını, taklitten ibarettir. Ancak bu her kesin harcı bir şey değildir. Yaratılanın taklidini ancak yaratılışta farklı yaratılanlar fark eder ki, işte onlar da sanatçılardır.

Başka bir deyişle sanatçı; Allah’ın insana, doğaya ve diğer vs. tüm varlıklara nakşet tiklerini, bizlerden önce görüp keşfe dendir. Keşfettiğini taklit edip nakle dendir, yansıtıp resme dendir.

Bu özelliklere sahip insanlarla alay edilmez. Bunlar bir toplumun öncüleridirler. Bunların parayla pulla işleri olmaz. Olsa da onlardan ihtiyaçları olan para esirgenmez. Çünkü bu sınıflamaya giren sanatçının devlete hizmet eden, çoğu devlet adamından birçok üstünlüğü olduğu gibi, insanlığa yarar açısından da hiç bir eksiklikleri yoktur. Onun için devleti yöneten devlet adamlarından örtülü ödenek denilen harcama kalemi nasıl esirgenmiyor-sa, sanatçılardan da devleti yönetenler insanlığın gelişimi ve ruh sağlığı adına sanatsal faaliyetler için devlet desteği sürmeli ödenekler kesilmemelidir.

Maksat insan ve insanlığa hizmetse bunun da sanatsal çerçevede yapılandan üstünü yoktur. Sanatta toplum için bir okul, bir cami kadar elzemdir. O da bir eğitim yuvasıdır. Bu yuva da devlet tarafından korunup gözetilmelidir. Çünkü herkes (her şey) profesör, çoban, devlet adamı olabilir. Ama sanatcı asla olunmaz. Çünkü o yaratanın yaratmasıyla olunur.

Bu işleri biz sevsek de sevmesek de, hoşumuza gitse de gitmese de hepsine insanımızın ihtiyacı vardır. Saygı duymak zorundayız.

Başbakan da olsak…

01.05.2012

Cahit Karaç

 

Advertisements