Hayat ve Yaşam

Korkma Yürü Dünyanın Üstüne, Üstüne…

Sevgili kardeşlerim; Çok okuyun. Çok düşünün. Kafa yorun, akıl dinleyin. Açın gözünüzü görsün dünyayı, açın kulaklarınızı içinde yaşadığınız dünyayı duysun. Okuyup bilmeden, görüp duyup işitmeden, aklınıza marifet, bedeninize hüner kazandırmak için hayatı yaşarken tecrübe edinip dersler alınıp çıkarılmadan bu dünya hayatı doğru dürüst yaşanmaz.
Bu dünyayı en az hata ve kusurla sonunda en az pişmanlık duyarak yaşayabilmeniz için, beş duyunuzla birlikte bütün benliğinizi harekete geçirin. Bütün duygu ve hislerinizi geliştirip olgunlaştırın. İçinde yaşayıp var olduğunuz dünya da insan olmanın şerefini taşıyıp haysiyet ve onuruyla yaşayabilmeniz için ona farkındalığınızı gösterip ayrıcalığınızı koyun ortaya ki, o da sizin gerçek anlam ve manada insan olduğunuzu fark edip bilsin ki, o da haddini bilip, hakkıyla size hizmet etsin.
Bütün bunları yapmanız sizlerin ellerindedir. Yeter ki, sizler aklınızı kullanıp geliştirin. Ondan sonrası kolay olacaktır. Çünkü dünya sizin avuçlarınızın içinden kafanızın içine girecektir.
Onun için çok okuyup, çok dinleyip, çok gözlemleyin, çok düşünün. Tekrar tekrar akledip her şeyi defalarca gözden geçirip yeniden değerlendirin. Aklınıza marifet, bedeni uzuvlarınıza da hüner kazandırın.
Hiç bir zaman aceleci olup fevri kararlar almayın. Hayatınızı tesadüflere rastlantılara bırakıp suyun akışına teslim etmeyin. Suyu siz akıtın. Hatta gerekirse suyu yokuş yukarı akıtın. Hedefinizi yüksek tutunuz. Başarılı olmak istiyorsanız, hayatı iyi öğrenin ona karşı direnmeyi, zaaflarınızı göstermemeyi çok iyi öğrenin. Ondan çekinmeyin. Ona karşı yorgunluk, yılgınlık göstermeyin. Çünkü hayat sürekli akan bir süreçtir. Akıp giden zamanın acıması olmaz. Zaman sizlerin göstereceği başarı oranında sizin yüzünüze güler. Size sağlık, sıhhat, afiyet ve mutluluk sunar. Aksi takdirde zaman hiç kimseye acıyıp merhamet etmez. Hayat, mekan üzerinde akıp giden zamanla şekillenir.
Onun için dünya da yaşadığımız hayatların gidişatını belirleyen, yaşadığımız mekanlarda akıp giden zaman sürecidir.
Bu süreç ilahi takdir hükmünce doğal hayatın oluşumuyla başlayıp kıyamete kadar sürecek olan doğal hayatın oluşturduğu hepimizin içinde yaşayıp var olup – yok olacağı doğal hayat sürecidir.
İşte doğal hayatın bu akış sürecine aklınızla, ilminizle, fikrinizle ya da size uzatılan doğru yardım elleriyle ne uygun yaşarsanız o size huzur verir, mutluluk getirir.
Onun için mekan üzerinde akıp giden zamana uyun. Sağlığınızı koruyup, ona göre kendinizi geliştirin.
Size öngörülen süreç içerisinde hayatı sevip ona bağlanın. Onun tadını çıkarıp mutlu olun. Her gününüzü değerlendirip okuyup öğrenerek mutlaka aklınızı büyütüp geliştirin.
Aklınızın erdiğince doğru kararlar alıp vermeye bakın. Sevdiklerinize değer verip sevmediklerinizden uzak durunuz. Ama asla içinde yaşadığınız dünyaya boş gözlerle bakıp boş vermeyin. Çünkü Allah her kese güzel bir hayat vermiş. Onu da herkesin bu dünyada güzel yaşaması için, dünyayı bizlere verip onu ayaklarımızın altına sermiştir. Yeter ki, sizler onu acele edip telaşa kapılmadan doğru yönde doğru kararlar alıp güzel ve iyi bir şekilde kullanmaya bakınız. Hayat akıp giden süreç içerisinde hep size doğru yönde hizmet edecektir.
Aksi takdirde hayatı boş verip sallayıp onu uyutmaya çalışırsanız hep yanılan siz olursunuz. Çünkü onu hiç kimse uyutamaz. Uyutmaya da asla gücü yetmez. Çünkü şimdiye kadar onu hiç uyutan olmamıştır.
Bilakis o kendini sallayan her kesi uyutup avutmasını çok iyi bilmiştir. Seni, beni, onu ve onları, yüzleri, binleri, milyonları, milyarları çok uyutmuştur. Onu uyutmak isteyenlerin hepsi şimdi toprak altındalar. O öyle bir akıllı, öyle bir uyanık ki, saman altından su yürütür. Hiç kimse görmez. Yürütürken de hiç kimsenin onu hissedip, duyup uyanmasını da istemez. Onun içinde ne samanı ıslatır. Ne de üstünde uyuyanı.
Aman güzel kardeşlerim, çok dikkatli olunuz. Sakın ola ıslak saman üzerinde yatmayın. Kuru samana da çok fazla güvenip rehavete kapılmayın. Hayatınızı dikkatli ve uyanık yaşayın.
Onun için çok okuyup, çok düşünün, bir şeyin önünü arkasını görmeden karar vermeyin. Kararınızı verdikten sonra da kullan iradeni, dönme yolundan. Korkma yürü dünyanın üstüne, üstüne. İşte o zaman ezilir, dünya denilen mekân, senin ayaklarının altında. Sen de yürür gidersin.
Hadi göreyim sizleri, yüreği güzel kardeşlerim. Yolunuz açık olsun…

13.11.2011

Cahit Karaç

Advertisements