Sözün Özü – 2

 

“Sözün Özü ll” adlı kitabımda bulunan yedi bin beş adet felsefi ağırlıklı kendi duygu ve düşüncelerime yönelik düşünüp yazdığım tüm sözlerimi, alfabetik fihrist sıralamasındaki harflere göre sıraladığım (A) harfi ile başlayan Özlü Sözlerimden sadece bir kısmını sizlerle paylaşmak istedim.
Sizlerde buradan alıntı yapıp kullanmak istediğinizde her bir sözün altına Cahit KARAÇ’a ait olduğunu belirterek dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

• Açlıkta, ekmeğin serti diş kırsa da yenir. Cahit KARAÇ

• Adama adamlığı, ancak adam olan öğretir. Cahit KARAÇ

• Adamın küçüğü, her delikten geçer. Cahit KARAÇ

• Adalet dağıtan adil değilse, zalim olur. Cahit KARAÇ

• Adalet herkes için her zaman gereklidir. Çünkü insan her zaman adaleti elde edecek güç ve kuvvete sahip olmayabilir. Cahit KARAÇ

• Adalet ölüye benzer, gecikince kokar. Cahit KARAÇ

• Adalet; varlıkların var olup, Hak adına güven içinde yaşamalarını sağlar. Cahit KARAÇ
• Adaleti güç oluşturur, güç sağlar. Çünkü güç kaynağını kalpten (vicdandan) alır. Kalp gücünü Hak’tan alır. Cahit KARAÇ
• Adaleti yerine getirmeyen yargıç, Hak yanında suçlu, kendi vicdanında mahkûmdur. Cahit KARAÇ

• Adaletin kalktığı yere, zulüm oturur. Cahit KARAÇ

• Adaletin olmadığı yerde, Allah inancı olmaz. Cahit KARAÇ

• Adaletin olmadığı yerde, herkes suçludur. Cahit KARAÇ

• Adaletinden şüphe edilmeyen tek mahkeme, vicdandır. Cahit KARAÇ

• Ağacı kabuk, insanı çul çaput korur. Cahit KARAÇ
• Ağız yer, yüz utanır. Cahit KARAÇ

• Ağız yeme alışkanlığı kazandı mı, mide doymak bilmez. Cahit KARAÇ

• Ağlayıp gülmeyen insan, insan olamaz. Cahit KARAÇ

• Ağzımızdan çıkan en onurlu ses, vicdanımızın sesidir. Cahit KARAÇ

• Ahlâk kalbin aynası, vicdanın madalyasıdır. Cahit KARAÇ

• Ahlâk lâmbaya benzer, kirlenince ışığını kaybeder. Cahit KARAÇ

• Ahlaksız olanın tüm hayatı, ahlaksızlık abidesidir. Cahit KARAÇ

• Ahlaksızlık zamanla insanı soysuzlaştırır. Cahit KARAÇ

• Ahmaklar her görüp duyduklarını, akıllılar ise sadece beğendiklerini alkışlarlar. Cahit KARAÇ
• Akıl, baştan yukarı çalışırsa insanı yüceltir, baştan aşağı çalışırsa insanı alçaltır. Cahit KARAÇ

• Akıl bedenin bekçisi, ruhun dostudur. Cahit KARAÇ

• Akıl içinde doğru çözümü gören göz, düşüncedir. Cahit KARAÇ

• Akıl ve ilimden sapanların sonu şeytanlıktır. Cahit KARAÇ

• Akıl gücü kalp gücüyle birleşirse güç ‘güç’ olur, güç de başarı. Cahit KARAÇ

• Akıl insanı ilahlaştırmamalı, ilaha yaklaştırmalı. Cahit KARAÇ

• Akıl radar istasyonuna benzer, gözün görmediklerini görür, kulağın duymadıklarını duyar. Cahit KARAÇ

• Akıl, sahibinin bilgisine göre düşünce üretir. Cahit KARAÇ

• Akıl varlıktır, düşünce var olmaktır. (Ezeli var olan varlık Allah’tır. Düşünmek var olup, kul olmaktır.) Cahit KARAÇ
• Akıl varlık, varlık da düşünceyse, varlığa düşünceyle ulaşılır. Cahit KARAÇ

• Akıl varlığa, düşünce var olan varlığın varlığına aittir. Cahit KARAÇ
• Akıl ya da beden gücü yerinde olanın, çalışıp kazanmadan yemesi eşekliktir. Cahit KARAÇ

• Akıldan uzaklaşan, Hak ve hakikatten de uzaklaşır. Cahit KARAÇ

• Akılca büyümeyen çocuk, adam olmaz. Cahit KARAÇ

• Akıllı adam her şeyi bilmek için değil, hayatı kolaylaştırmak için okur, öğrenir. Cahit KARAÇ

• Akıllı baş; bilgiyi, akılsız baş; boş lakırdıyı sever. Cahit KARAÇ

• Akıllı yağını ekmeğine, deli üstüne başına sürer de yer. Cahit KARAÇ

• Alışkanlıklarımız; ana rahminde oluşmaya başlayan silinmesi zor izlerdir. Cahit KARAÇ

• Akılsız baş, mezar taşına benzer, her ikisi de boş bedeni bekler; birinde akıl, birinde de ruh yoktur. Cahit KARAÇ

• Akılsız yürek, yüreksiz akıl bir hiçtir. Cahit KARAÇ

• Akıp giden sadece zaman değil, zamanla birlikte her şey. Cahit KARAÇ

• Akla yol gösterip yön veren ve görünmeyeni görüp bilinmeyeni bilen gönüldür. Cahit KARAÇ

• Aklı bertaraf eden (sevgiden oluşmuş) aşırı duygu seline ‘aşk’ denir. Cahit KARAÇ

• Aklı olmayanın; gözü kör, kulağı sağırdır. Cahit KARAÇ

• Aklı kıt olanın bilgisi az, ruhu fakir, karnı aç, nefsi azgın olur. Cahit KARAÇ

• Aklı kıt olanın, doğrusu az olur. Cahit KARAÇ
• Aklı küçük olan, her şeyi bildiğini sanır. Cahit KARAÇ

• Aklın yolu açılmadan, hikmet sahibi olunmaz. Cahit KARAÇ

• Alaycı taklit bir hastalıktır, başkalarını alaya alıp, taklit etmek zamanla kendi hastalığımızı oluşturur. Cahit KARAÇ

• Âlim ilme, zengin paraya doymaz. Cahit KARAÇ

• Âlimi ahlaksız olan topluluğun, kılavuzu şeytan olur. Cahit KARAÇ

• Âlimin bir, cahilin bin ilahı olur. Cahit KARAÇ

• Allah; akıl, sevgi, aşk üçgenindeki muhabbette (sözde, ilimde) saklıdır. Cahit KARAÇ

• Allah; Âdem’e / bilmeyene, bilmediklerini öğretir. Cahit KARAÇ

• Allah; Her varlığın kendi alakı içindeki ‘öz’de saklı olan yaratıcı varlığın adıdır. Cahit KARAÇ

• Allah her canlının rızkını verir ama yemesi için ağzına koymaz. Cahit KARAÇ

• Allah her şeyi insan için, insanı kendisi için yaratmıştır. Cahit KARAÇ

• Allah, iki tür baş yaratmıştır; Birini okuyup adam olsun diye mektebe, birini de pişip aş olsun diye fırına veririz. Cahit KARAÇ

• Allah katında en kötü çirkinlik, kalp çirkinliğidir. Cahit KARAÇ

• Allah kul aklına çelme takmaz. Çünkü O, her şeyi insan aklına uygun yaratmıştır. Cahit KARAÇ

• Allah korkunun değil, sevginin kaynağıdır. Cahit KARAÇ

• Allah’ın ‘Oku’ emriyle ilmi, özden alıp, oluşturan, oluşturup çoğaltan insandır. Bu sadece peygamberlere mahsus bir olgu da değildir. Tüm insanların özü, yaratılışları gereği aynı cevhere dayanır. Cahit KARAÇ

• Allah’tan sonra en önemli varlık insandır. Cahit KARAÇ
• Atasını beğenmeyen evlada zaman tez geçer. Cahit KARAÇ

• Anıtı, anıt yapan taş değil, baştır. Cahit KARAÇ

• Aptal insanlar erişemeyecekleri güçler için, akıllı insanlar güç yetirecekleri gücün artırılması için dua ederler. Cahit KARAÇ

• Aralarında sevgi bağı olmayanların her türlü hediyeleşmeleri rüşvettir. Cahit KARAÇ

• Asaleti, saflık oluşturur, doğruluk pekiştirir. Cahit KARAÇ

• Asıl marifet akılda değil, aklın doğru kullanılmasındadır. Cahit KARAÇ

• Aslan gibi kükreyen kedi, mahallenin köpeklerini başına belâ alır. Cahit KARAÇ

• Aslan gibi sevilen eşek, tez şımarır. Cahit KARAÇ

• Aslanı eşek gibi seversen, üzerine semer vurmak kolay olur. Cahit KARAÇ

• Aşırı özgürlük insanı hayvanlaştırır. Cahit KARAÇ

• Aşk, gülü dikeniyle avuçlamaktır. Cahit KARAÇ

• Aşk, (kibrit çöpü gibi sürtünürken, karşı tarafı) yakmadan yanmaktır. Cahit KARAÇ

• Aşkın ilki, insanın kendine olanıdır. Cahit KARAÇ

• At soyuyla, it huyuyla, insan ahlakıyla sevilir. Cahit KARAÇ

• Ayaksız koşup yürüyen tek şey zamandır. Cahit KARAÇ

• Ayıyı hızma, köpeği tasma, insanı kalbi eğitir. Cahit KARAÇ

• Aynaya bakmaktan korkan yüz, çirkindir. Cahit KARAÇ

• Azıcık aklı olan, içine koyacak bir şeyler bulur. Cahit KARAÇ

• Azgın nefis, önce aklı, sonra gözü kör eder. Cahit KARAÇ

23.05.2011
Cahit KARAÇ

Cahit Karaç

 

Advertisements