Sözün Özü- ll – dResim

• Dalını beğenmeyen meyve, dibindeki çamurda çürür.

• Danayı da oğlanı da doğuran anadır. Ancak herkes kendi anasına benzer.

• Dedikodu için mikrofon gerekmez; O, ağızdan ağza dolaşır.

• Değiştirmeye güç yetiremediğimiz şeylere ‘kader’ denir.

• Deha için imkânsız yoktur, imkânsızlık vardır.

• Deli, akıllıdan hiçbir şey öğrenmez; ama akıllı, deliden çok şey öğrenir.

• Deli ağzını açıncaya kadar akıllı sanılır.

• Demokrasi, bireylerin ve kurumların farkında lığına dayalı duyarlılık içinde yaşanılan rejimin adıdır. Eğitimle gelişip olgunlaşır. Cehaletle yozlaşıp bozulur. Demokrasi; matematik işi değil, birlikteliğe dayalı felsefe işidir.

• Demokrasiyi içlerine sindiremeyenler demokratik gücü ellerine geçirdiklerinde kendilerine demokrat, başkalarına kral olurlar.

• Demokratik iktidarlar gücünü haktan ve hukuktan, demokratik olmayanlar ise güçlerini cehaletin verdiği cesaretten alırlar.

• Derdi çeken hastaysa, derdin çaresini bilen doktordur.

• Derin düşünce insanı bilge yapar.

• Değnekten at, koşmakla yorulup terlemez.

• Dikenin acı vermeyeni, dilin kötü söylemeyeni olmaz.

• Pireyi deveye karşı güçlü kılan yüreğidir / cesaretidir.

• Deveyi takip edenin eşekten, sürüyü takip edenin keçiden farkı yoktur.

• Dil güzelse, söz de güzel olur.

• Dil, güçtür.

• Dilinle değil, duruşunla konuş ki, her kes sana güvenip itibar etsin.

• Din bir, yolu bindir.

• Dinde ara durak olmaz. İlk ve son durak vardır. Onun için ilk durakta binen son durakta iner.

• Dinin kuralını Allah, şeriatın kuralını kul koyar. Onun için şeriat din değildir. Çünkü kul, vahyi (dini) aklınca yorumlar.

• Dini olmayanın vatanı, vatanı olmayanın da dini olmaz.

• Dinin mihenk taşı Kur- an’dır.

• Diri ölüden daha çok şey ister, onun için azim, gayret ve caba ölüler için değil, diriler içindir.

• Diriler kandırılır, ölüler kandırılamaz.

• Diriler eşit olmazlar, ölüler olur.

• Doğa, sürekli dönüşüp değişerek kendini bizim için geliştirir.

• Doğa sevgi, aşk ve muhabbet zinciriyle bütün varlıkları birbirine bağlamıştır.

• Doğacak olan güneşi beklemek umut, güneşin doğması mutluluktur.

• Doğadaki her oluşum bir akıl hareketi, her hareket de bir akıl işidir.

• Doğayı yaratan Allah, koruyup yaşatan insandır.

• Doğru Hak’tır, Hak da akıl.

• Doğduğumuz andan itibaren, bize acıyıp merhamet etmeyen en kötü arkadaş zamandır.

• Doğru olanı söyle ki, başkaları da senin gibi yanılıp, hataya düşmesin.

• Doğru söz, sermayeyi artırır.

• Doğruluk, Hakka yürüyüştür.

• Doğruluk, eğri olan her şeyden uzak durmaktır.

• Doğruyu bilmeyen, yanlışı doğru sanır.

• Doğruluk ve iyilik aklın; öfke, kin ve nefret gibi kötü şeyler de nefsin işidir.

• Doğuya gidene akşam, batıya gidene gündüz geç olur.

• Dost bağına kör tohum ekilmez.

• Dost, dostu bir bilir. Irzını, namusunu bir bilir.

• Dost, dostun aynasıdır. Onun için her gün aynada gördüğümüz suret, dostumuzun aynısıdır.

• Dostu çok olanın, kolu uzun olur.

• Dostu olmayan kendi yüreğini yer bitirir.

• Dostluk ve dost; Birbiriyle benzeşen ruhların birlikteliğidir. Bu birliktelikte oluşan paylaşımcı arkadaşa yarene de dost denir.

• Dostluk herkesin kendi olmasıdır.

• Dostluklar fırsatlar üzerine değil, sorumluluklar üzerine kurulur.

• Doğmak, ölmekten, sevmek, nefret etmekten; barış içinde yaşamak, savaşmaktan, bilgili olmak, cehalet içinde yaşamaktan; iyi bir insan olmak da kötü bir insan olmaktan elbet de zordur. Çünkü insan için huzur ve mutluluk zorlukların arkasından gelir. Huzur bulup mutlu yaşamayı başarmak, gerçek manada insan olmaktır.

• Doğruluk kalbin alışkanlığıdır, o da zamanla kazanılır.

• Doğmamış düşünce şeytani de olsa masumdur.

• Doğuşumuzla her şey, nasıl bir anda var olduysa, ölümümüzle de her şey var olduğu gibi bir anda yok olacaktır. Onun için Bu aleme geldiğimizde nasıl yaşayıp var olduksak, gideceğimiz alemde de nasıl olsa yine yaşayıp var olacağız. Dolayısıyla ağlamak ahmaklıktır, üzüntü nafile…

• Dövmeden önce umut verilen fakirden, hiç kimseye zarar gelmez.

• Dört duvarı kapatıp yuva yapan sevgidir.

• Dua etmek istiyorsan, yakaran ellerin temiz olsun.

• Dua, ruhun depozitosudur.

• Dumanı takip eden, rüzgârın peşi sıra gider.

• Duygularımız, yaşadığımız hayatın gerçeklerine uygun oluşur.

• Dükkândan mal alırken görünen müşteri, görünmeden alıp giden ise hırsızdır.

• Dünya gerçek anlamda akıllısı olmayan büyük bir tımarhanedir.

• Dünya insanı terbiye etmez, tecrübe kazandırır. Onun için insana akıl öğretir, kalbi terbiye eder / eğitir.

• Dünya sevmek için koşmaktan, doymak için aldatmaktan, aşk için yanıp tutuşmaktan başka bir yer değildir.

• Dünya güneşsiz, insan bilgisiz yaşamaz.

• Dünya malına ihtiyaçtan fazla tamah eden mutlu olmaz.

• Dünya üç günlüktür. Doğduğun, yürüdüğün, öldüğün gün, İlk iki günü görürsün, üçüncü günü görmeden ölürsün.

• Dünyanın en büyük öğretmeni zamandır.

• Dünyada sen doğruysan, eğri; eğriysen de doğru insan yoktur.

• Dünyada bir tek sen iyi olmuş olsan bile, sevinmelisin; Çünkü kötülerin sayısı bir tane eksilmiştir.

• Duygusuz yürek çorak tarlaya benzer, bağrında merhameti ve şefkati barındırmaz.

• Dünyada iki yüzlülük artıkça, mahşer kıyametten önce kurulur.

• Dünyada en kolay harcanan iki şeyden birincisi zaman, ikincisi baba parasıdır.

• Dünyada giyilebilecek en güzel elbise güzel ahlaktır.

• Dünyada kaybedilmeyen tek servet, bilgidir.

• Dünyada öğretmeni Allah olan tek ilahi okul, vicdandır.

• Dünyada sonsuzluk yoktur. Onun için dünyadan korkulmaz; Korkumuz, aklımızın ermediği sonsuz olan karanlıktır.

• Dünyada üç şeyin okulu yoktur; Bunlar asalet, cesaret ve cömertliktir.

• Dünyadaki varlıklar ışığın gölgesiyseler, fizik ötesi âlemdekiler de ışığın kendisidirler.

• Dünyanın en adaletsiz yargıcı, vicdanı kör olandır.

• Dünyası pislik olanın kendisi de pisliktir.

• Dünyaya açılan her göz, kendinden önce başkasını görür
.
• Dünya yaşamına olduğundan daha fazla değer veren, hürriyetini tez kaybeder.

• Dünyayı doğru okumasını bilmeyenin; hayatı anlamsız, geleceği karanlık, sonu yalnızlıktır.

• Dünyayı gören göz, kendini görmez.

• Düşen insan pek fazla zarar görmez, düşüp de kalkmasını bilmeyen daha çok zarar görür.

• Düşenin arkasından gülen çok olur.

• Düşmanlarımızın güç ve cesaretinin temelini, bizim korkularımız oluşturur.

• Düşmanın açtığı yara, dost yanında kapanır.

• Düşmanını, silahtan önce göz ya da sözle korkut.

• Düşünce insanı büyütür.

• Düşünebilen insan için, akılda çözümsüzlük yoktur.

• Düşünce çiçekse, söz onun meyvesidir. Onun için her meyve her zaman yenmez. Her söz de her zaman söylenmez. Çünkü zamansız yenen meyve tatsız, vakitsiz söylenen söz, ya yersiz, ya da acı olur.

• Düşünce kirlenmeden dünya kirlenmez.

• Düşünce ruhumuzun bize seslenişidir.

• Düşünce uyumadan akıl uyumaz.

• Düşüncenin kaynağı akıl, eylemin kaynağı kalptir.

• Düşüncenin panzehiri yine düşüncedir.

• Düşüncemiz yönünde kullanılan irademiz kaderimizi belirler.

• Düşüncelerimizi anlayıp anlam veremeyenler, bizim gibi düşünmeyenlerdir.

• Düşünce insanı varlığa götürürken, düşüncenin düşüncesi insanı varlıktan uzaklaştırır, inançsızlığa götürür.

• Düşünce varlığın var olma sebebiyse, varlıktaki varlığın var olma sebebi de varlığın düşünce sebebidir.

• Düşünceyle kendini aşıp, zamanın ötesine geçmesini bilmeyen akıl, hayatın akışını seyredemez.

• Düşünceyi geliştirip zenginleştiren, içimizdeki ruhun arzu ve isteklerine bağlı oluşan duygu hareketliliğidir.

• Düşünen herkes kendinin ne olup, ne olmadığını çok iyi bilir.

• Düşünüp irade kullanmayan akıl, akıl değildir.

• Düşünüp akıl eden her insana hayat, öğretmenlik eder.

• Düşünüp ders alanlar için hayat, binlerce öğretmeni olan bir okuldur.

• Düşünmeden konuşan dil, direksiyonsuz arabaya benzer, ya gideceği yeri bilmez ya da kaza yapar.

• Düşünmeyenin, düşüncesi olmaz.

• Düşüp zorda kalmayan hiç kimse düşünce üretmez.

31.05.2011
Cahit KARAÇ
Şair, Düşünür ve Yazar

NOT : Sözlerin hepsi bana aittir.

Cahit Karaç

Advertisements