ResimSözün Özü – ll – K

 

• Kaçan değil, yakalanan hırsız olur.

• Kaderimizi yaptığımız işler belirler.

• Kadına övgü, erkeğe sevgi gerekir.

• Kadın toprak gibidir, emek verip seversen, yaşarken yaşatır.

• Kadını güzelleştiren saç, erkeği yakışıklı gösteren kaştır.

• Kadının dilsizi erkekle iyi geçinir.

• Kafasının dediğini yapan kral, bedeninin dediğini yapan köle olur.

• Kâğıt üzerindeki yazılar kâğıdı çırpmakla dökülmez.

• Kâinattaki tüm oluşumlar, aklın içinde cereyan ettiğinden düşünceyle bu oluşumların tümüne erişilir.

• Kalbi çirkin olanın dili, dili çirkin olanın yüzü de çirkindir.

• Kalbi güzel olmayanın serveti, çirkinlik abidesidir.

• Kalp, aşkın doğup öldüğü yerdir.

• Kalbi hasta olanın, aklı da hastadır.

• Kalp bedene, gönül ruha, vicdan tüm benliğe hizmet eder.

• Kalp her eylemin kaynağıdır.

• Kalpte ne varsa, dudaktan o dökülür.

• Kalem ateşten daha çok yer yakar, daha çok yer aydınlatır.

• Kamu malı, ana sütüne benzer; helal, haram ayırmadan yiyip içen iflah olmaz.

• Kanun, toplumu kontrol altında tutan eğitici yasadır.

• Kapıyı açan anahtar, kalbi açmaz.

• Karargâhtan habersiz savaşan asker, barışı kaybeder.

• Karanlık insana korku verir.

• Karanlık kâbus gibidir, insan aklının üstünü örter.

• Karanlıkta cahil kral olur.

• Karanlıkta güzel çirkin ayrımı olmaz.

• Karakolda aklı olan konuşmaz, haklı olan konuşur.

• Karakterimizi biz, şöhretimizi başkaları oluşturur.

• Karnını başkasının elinden doyuranın başı, başkasının hizmetinde olur.

• Kardeşini sevmeyen kalleş, vatanını sevmeyen haindir.

• Kardeşlik karında, arkadaşlık yolda, dostluk zaman içinde oluşur.

• Karnı aş, ruhu baş doyurur.

• Karnı aç olanın, yüzü sevimsiz, aklı çirkindir.

• Karnı doyuran aş, başı doyurmaz.

• Karın doysa da doymasa da toprağa gideceğini bilir, ama doymayan ruh gideceği yeri bilmez.

• Karşındakinin seni anlamasını istiyorsan, onun diliyle, onun aklına göre konuş.

• Kazandıklarını kaybetmekten korkan, zaaflarını azaltıp yok etsin.

• Kazanılan her tecrübe bir okul bitirmeye bedeldir.

• Kediden kaplan, itten aslan olmaz.

• Kemiği et, eti elbise güzelleştirir.

• Kendi aralarında eşit olanlar diriler değil, ölülerdir.

• Kedinin aslan gibi kükremesine gülünür.

• Kendi ihtiyaçlarını kendi akıl gücüyle gideremeyenler ya başkalarından yardım isterler ya da yalvarıp yakarıp dilenirler.

• Kendi dışımızdaki tüm akıl sahipleri ile ilahi kader hükmünce mücadelemiz kişiliğimizi ve kaderimizi oluşturur.

• Kendi iradeleri ile kendilerini eğitilmeyenler, başkalarının iradeleri ile zorla eğitilip yönetilirler.

• Kendi varlığı yanında başka varlıkların varlığından rahatsızlık duyan, zamanla kendi varlığının yok olmasına neden olur. O nedenle, kendi varlığımızın var olması için başka varlıkların da var olup bizimle birlikte yaşamalarına izin vermeliyiz.

• Kendi için referans arayan, güzel giyinsin.

• Kendi aklından daha büyük düşünemeyen geleceği biçimlendiremez.

• Kendi olmayan insan, hiçbir zaman yaşadığı hayattan zevk almaz.

• Kendimizi tanıtmamız oranında toplumdaki gücümüz artar.

• Kendine küsen aptal, aynaya küsen akılsızdır.

• Kendine muhalefet eden, başkasına kötülük eder.

• Kendini büyük göstermek için küçülenin eşekten farkı yoktur.

• Kendini bir şeye tutsak eden, daha sonra birçok şeyin tutsağı olur.

• Kendini bilmeyen, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmez. Yanlışı doğruyu bilmeyen de, kendini tanıyıp, haddini bilmez.

• Kendisi pislik olanın dünyası da pisliktir.

• Keşke annelerimiz çocuklukta elimizden tutup yürüteceklerine yüreğimizden tutup aklımızı büyütselerdi, şimdi bizler için çok daha yararlı olurlardı.

• Keşkenin öncesi pişmanlık, sonrası şişmanlıktır.

• Kilidi anahtar, kalbi sevgi açar.

• Kim içindeki benliğinden kaçarsa, kötülüğün kucağına düşer.

• Kirli suda yıkanan el temiz olmaz.

• Kişi, gözünün gördüğü, aklının erdiği kadardır.

• Kişi, ibadeti akli ve ruhi eksiğini gidermek için yapar.

• Kişi için en güzel referans, güzel ahlaktır.

• Kitap aynaya benzer, okuyanın aklına göre görüntü verir.

• Kılıcı değerli kılan, kını değil, çeliğidir.

• Kıskançlık varı yok eder.

• Komşu iyi olursa, evdeki kıza koca bulmak kolay olur.

• Konuşmak ihtiyaçsa, susmak sanattır.

• Konuya hükmetmek, endişeyi giderir, çözümü kolaylaştırır.

• Korku, sevgiyi azaltır.

• Korku, insanı tedbir almaya; tedbir, insanı bilgi sahibi olmaya zorlar.

• Korku, yalnızlıktır.

• Korkunun yeri akıl, zaafın yeri kalptir.

• Korkutan silah, öldüren silahtan daha etkilidir.

• Korkuyu yenmenin tek yolu varsa; o da, taze bir yürekle yüreklenmektir.

• Koşup yürümekle yorulmayan tek şey, zamandır.

• Köpeği tasma, ayıyı hızma, insanı vicdanı raptı zapt altına alır.

• Köpeğin havlaması, sana bana bir şey ifade etmez; ev sahibi ile hırsıza çok şey ifade eder; Çünkü ev sahibine tehlikeyi işaret edip, haber verirken, hırsıza bekçi düdüğü gibi gelir.

• Kör aynaya, ayna da köre bakmaz.

• Kör dereye ev yapanın evini, sel götürür.

• Kötü kalbin elde ettiği servet sele benzer, önüne çıkanı silip süpürür, yok eder.

• Kötü söz toprağa dökülen su gibidir, geri alınmaz.

• Kötülük dur durak bilmez, insanı bir anda son durağa götürür.

• Kullanılmayan vicdan temizdir. Tıpkı çocuklarınki gibi…

• Kulun kuldan istemesi cehalettir.

• Kulun yalanından, Hak’ın doğru sözünden korkulur.

• Kuralı koyan erkekler, davranış biçimini belirleyen kadınlardır.

• Kuralları yazılı olmadığı halde yanılmayan tek doğru kitap, vicdandır.

• Kur-an ‘ı Kerim dışındaki tüm kitaplar eleştirilebilir.

• Kurban; Allah’ı kutsayıp kutsallaştırmak, insanı eğitip yüceltmek için kesilir.

• Kurban olabileceğimizi göstermek için kurban keseriz.

• Kurdun ağacı kemirip yemesi gibi, insanı da yalan ve zan yer bitirir.

• Kusursuz insan olmaz; affedilmek için affedici olmak gerekir.

• Kuşlar kanatlanınca, insanlar aşık olunca uçarlar.

• Küçük acıları tebessüm, büyük acıları kahkaha siler.

• Küçük kafa bir baş, büyük kafa bin baş doyurur.

• Kül, taş gibi konduğu yerde durmaz.

• Kültür, geçmişten bize, bizden de geleceğe yönelik oluşturulup taşınan bilgi birikimidir.

15.06.2011
Cahit Karaç
Şair, Düşünür ve Yazar

NOT: Sözlerin hepsi bana aittir.

Cahit Karaç

Advertisements