Sözün Özü – ll – V

 

• Vahşi bir hayvan sizinle birlikte yaşıyorsa, ya esaretinden ya da gücündendir.

• Vaktinde gözyaşı dökmeyen, vakitsiz dert çeker.

• Var olmak, iz bırakmaktır. İz bırakmayanın varlığından söz edilemez.

• Varlığa ait akıl, var olup, yok olmaz. Yok, olacaksa; varlıktaki akla ait düşünce var olup yok olur.

• Varlığa, bir gözle iki kere bakmak, insanlarda zan duygusuyla düşmanlık oluşturacağı için, Allah bizlere iki göz verip, bir kere bakmamızı istemiştir.

• Varlığı bilen yokluğu da bilir.

• Varlığın en iyisi Allah’sa, insanın en iyisi de, iyilikte Allah’a en yakın olandır.

• Varlığın en doğru olanı Allah’sa, doğrulukta O’na en yakın olan en doğru olandır.

• Varlığın en güzeli Allah’sa, güzellikte ona en yakın olan en güzeldir. Uzak olanda uzaklığı oranında çirkindir.

• Varlığın kıymeti yokluğunda ortaya çıkar.

• Varlık, çirkini güzel eder.

• Varlıklara bir gözle iki kere bakmak, insanda zan oluşturur. İki gözle bir kere bakmak zannı yok eder.
• Vatan da insan gibidir, kendi içinde oluşturduğu bağışıklık sistemiyle korunur.

• Vatanını sevmeyen hain, kardeşini sevmeyen kalleştir.

• Vatanını seven, asla isimsiz kalmaz. Çünkü o, tüm vatan evlatlarının ismiyle anılıp yaşar.
• Vicdan; Bizi biz yapıp benliğimizi oluşturarak içimizden bizi görünmeden gözetleyen gizli gözün adıdır.

• Vicdan; Hak’tan yana oluştur.

• Vicdan, hem sanık, hem tanık, hem yargıçtır. Onun için iyi eğitilmiş bir vicdan sahibi, suçlu ise kendini sanık sandalyesine oturtarak, kendi tanıklığı ile adaletli bir şekilde kendi kendini yargılar. Bu yargılama dünyada itirazı olmayan en adil yargılama biçimidir.

• Vicdan, hem sanık, hem tanık, hem de yargıçtır. Adaletinden şüphe edilmez.

• Vicdan, insan benliğinde öğretmeni Tanrı olan tek ilahi okulun adıdır.

• Vicdan, hem sanık, hem tanık hem yargıçtır. Adaletinden asla şüphe edilmez. Kararı adildir. Çünkü yargılayan yargıç, kâinatın hâkimidir.

• Vicdana bağlı olan kalp her zaman doğruyu söylerken, nefse bağlı kalp ise işine geldiğini söyler.

• Vicdana uymayan her davranış biçimi, yanlıştır.

• Vicdanı suçlu olanın ruhu bedeninde hapistir.

• Vicdanı temiz olan, korkusuz yaşar.

• Vicdanı temiz olanın yastığı yumuşak, uykusu derin olur.

• Vicdanı temiz olan, ya onu hiç kullanmamıştır, ya da hep doğru kullanmıştır.

• Vicdanını terbiye etmemiş meslek erbabına, güven olmaz.

• Vuslat; iki ayrı benliğin yaşayacakları aşkı, vicdan dairesinde Tanrı ile iç içe olup uyum içinde yaşamalarıdır.

NOT: Sözlerin hepsi bana aittir. İsimsiz kullanılamaz.

Cahit KARAÇ

 Resim

Advertisements