Anlamlı ve manalı güzel sözler

 

 • Adalet herkes için her zaman gereklidir. Çünkü insan her zaman adaleti elde edebilecek güç ve kuvvete sahip olmaya bilir.
 •  
 • Haksızlık dünyanın, adaletsizlik insanlığın sonunu getirir.  
 •  
 • Adalette yapılan haksızlık güveni yıkar, vicdanı kanatır, Hakka’ dayalı inancı yıkıp yok eder.
 •  
 • Adamı adam eden aklıdır, küçültüp, büyülten sözüdür.
 •  
 • Adem neyse badem O’dur. Çünkü her ikisinin de özü, kabuğu, içi dışı birdir.
 •  
 • Büyük, güçlü ve cesur insanlar hep affedip bağışlayıcı olurlar. Küçük, güçsüz ve korkak insanlarda hep art niyetli, kin güdücü olurlar.
 •  
 • Ağacı kabuk, insanı çul çaput korur.
 •  
 • Ağaç kendisine yapılan en az hizmetle, insanoğluna en çok hizmet edip karşılık veren tek varlıktır. 
 •  
 • Ağacın yaşı kabuğundan, hayvanın yaşı dişinden, insanın yaşı kemiğinden anlaşılır.
 •  
 • Ağız yer yüz utanır, dil söyler göz utanır.
 •  
 • Ağız yeme alışkanlığı kazandı mı? Mide doymak bilmez.
 •  
 • Ağızdan çıkmayan sözün ihaneti olmaz.
 •  
 • Ağzımızdan çıkan en onurlu ses, vicdanımızın sesidir. Çünkü o, Hakk’a yöneliktir.
 •  
 • Güzel ahlâk kalbin aynası, vicdanın madalyasıdır.
 •  
 • Ahlâk lambaya benzer, kirlenince ışığını kaybeder.
 •  
 • Güzel ahlâk, kendimiz ya da toplum yararına olabilecek her güzelliği yapıp edebilme becerisini gösteren huy güzelliği, evrensel insani değerler ölçüsünde kazanılıp elde edilmiş kişilik ve karakter özelliğine bürünmüş huy güzelliğidir.

Cahit KARAÇ

Şair, düşünür ve Yazar

 

Advertisements