İNSAN VE HAYAT

Allah’ın bize bahşettiği hayat, var olup yaşamaktır. Yaşamak ise, bize bahşedilen hayatı fark edip, bahşedildiği gibi yaşamayı bilmektir. Bu da içinde bulunduğun hayatın farkında olmaktır.

Bu da akledip düşünmeyle olur. İlim, irfanla olur. Dünyayı okuyup, anlayıp, çalışıp çabalayıp kazanmayla olur. Kazandığın tüm insani değerleri üst üste koyup yüceltmeyle olur. Yoksa bir balık gibi suda oradan oraya boş yere gidip gelerek yaşadığını sanıp, boş yere ömür tüketmeyle olmaz. Suyun varlığını hissedip,  değerini bileceksin. Hayatın içine girip, hayatla hemhal olup herkesle hep birlikte, sindire sindire içselleştirerek geleceğe yönelik güzel bir hayat yaşamaya çalışacaksın.

Yoksa anandan doğduğun gibi, sıradan bir varlık gibi, insana yakışmayan bir hayatı akılsız ve bilinçsizce yaşamak değil,

Yaşamak, yaşayıp var olduğun ortam ve dünyanın farkına varıp, farkında olarak yaşamayı bilmektir. Çünkü farkında olmak, bütün duygu ve düşüncelerini harekete geçirip insan olmaktır. İnsan olmak, Allah’ın seni yarattığı fıtrat üzere yaşamayı bilmektir.

İnsan olup yaşamayı bilmek için, tüm duygu ve düşünceleri geliştirip, insanı insan yapan farkındalık duygusuna erişerek, asıl ulaşıp yaşamamız gereken bu dünya hayatını ölçü içerisinde daha güzel ve dengeli yaşayabilmektir. Bunun için de bize verilen aklı kullanıp, içinde yaşadığımız dünyayı daha iyi anlayıp, anlamlandırarak, ona yeterince anlam ve mana katıp, değer vererek ölçülü yaşamayı bilmektir.

 Güzel yaşamak için önce kendimizi sonra içinde yaşadığımız dünyayı ve hayatı bütünüyle sevmek, sevmek için yaşadığımız hayatı sürekli geliştirip güzelleştirerek yaşamamız gerekir.

Sonra en yakınımızdan en uzağa doğru tüm insanlığa olgunluk kazandırıp, dünyayı mamur edip insanı ahlaken güzelleştirip daha güzel yaşatmak için elimizden geleni yapmamız, onu Allah’a daha çok yaklaştırıp değerine değer katıp, insanı gerçek anlam ve mana da dünyada insan yapıp hepimizin güven içinde insanca yaşamasını sağlamalıyız.

Bunun için de elde edilen tüm dünyevi ve insanı değerlerin sürekli artırılıp zenginleştirilerek büyültülüp paylaşılması gerekir ki, insan ve hayat güzelleşsin…

 

15.06.2014

Cahit KARAÇ

 

Advertisements