C

• Cahil insan, alimin cehaletine sevinir.
• Cahil insan çocuk gibidir; öğrenmek isterse çok soru sorar.
• Cahil insan eğitilmezse; güttüğünden farkı olmaz.
• Cahili alim, alimi veli, veliyi peygamber, peygamberleri de Allah eğitip terbiye eder.
• Cahilden alim, alimden de zalim olmaz.
• Cahilin inadı çok, inancı az ve zayıf olur.
• Cahilin münakaşası kavga ile biter.
• Can akıldan, akılda candan önemlidir.
• Can boğazdan gelir boğazdan çıkar. Onun için beslenmeye önem vermek gerekir.
• Can içinde yanan harlı ateş, ruhtur.
• Can içindeki har yanmadan, can ateşi yanmaz. Yanan ateş sönmeden can ölmez.
• Canı besleyip ona hayat veren ruh, ruhu besleyen candır.
• Canı taşımayan mal, mal değildir.
• Canı taşımayan mal, insana yüktür.
• Canı yakan har, harı yakan Allah’tır.
• Canın silgisi ölüm, cehaletin silgisi bilimdir.
• Canını seven malını harcar.
• Canını seven, malını canı için harcar.
• Canını çok seven, vatanını sevmez !
• Cebi dolu olan, boş olana göre daha güçlüdür.
• Cefa çekmeyen, sefa süremez.
• Cehalet insanın alnında kara bir leke gibidir, onu silmek için bilgi gerekir.
• Cehalet karanlıktır; karanlık insanın yüzünü örter.
• Cehalet korkuya, korku ölüme sebep olur.
• Cehaletin çirkinliği insanın çehresini kaplar, yüzünü örter.
• Cehaletin en tehlikelisi ahlaksızlıktır.
• Cehaletin kralı cahildir.
• Cahilin unutacağı bir şey olmaz.
• Cehaletin karasını bilgi siler, gecenin karasını güneş.
• Cehaletini kabul eden herkese, hayat öğretmenlik eder.
• Cehennemin varlığı bilinmemiş olsaydı dünya bu güne kalmaz, zalim ve günahkarlarla dolup taşardı.
• Cemal’imiz (görünen yüzümüz ve bedenimiz) toprağa, Kemal’imiz (ruhumuz ve maneviyatımız) Allah’a gider.
• Cennetin kapısını açan sevgi, cehennemin kapısına kilittir.
• Cesaret, bıçağın keskin yüzünü göze almaktır.
• Cesaret, hayatı riske etmektir. Risk, kazanıp kaybetmektir. Kazanıp kaybetmek talihtir. Talih, hayatın bir oyunudur. O da cesaretin eseridir. Ancak bu eseri kendine güvenen, yüreği büyük, gözü pek olanlar talihle, tarihte ancak birkaç kez oynarlar. Sonunda da oynayan kişi için ya tarih yazılır, ya da talih…
• Cesaret gösterip heyecan üretmeyen, lider olamaz.
• Cesaret, inanç ve imandan gelir.
• Cesaret insanı endişelendirse de korkmasından iyidir.
• Cesaret, korkunun dipten gelen zıt istikametteki tek aksiyonudur.
• Cesaret, korkuya karşı akıl ve zekanın oluşturup geliştirdiği tek mukavemet gücüdür.
• Cesaret, tehlike durumunda ortaya çıkar.
• Cesaret, ne düşüncenin ne de niyetin ürünüdür; O sadece eylemin eseri, eylemin ürünüdür.
• Cesaret; niyetin değil, eylemin eseridir.
• Cesareti inanç ve iman oluşturur.
• Cesaretlenmek isteyenler daima yükseğe baksınlar.
• Cesaretsiz yetenek hiçbir işe yaramaz.
• Cesur olmayanlar, hayatta başarılı olamazlar.
• Ciddiyet aklın sorumluluğudur.
• Ciddiyet aklın sorumluluk duygusunu idrak etmesidir.
• Cildimizi buruşturan yıllar, ruhumuza ütü yapar.
• Cumhuriyet; bağımsızlık, özgürlük ve hürriyettir.
• Cumhuriyet; millete ait oluşturulan devlet gücünün bir elde toplanmasını önler.
• Cumhuriyeti yaşatan halk, diktatörü yaşatan paradır.
• Cüssesi büyük olandan yüreği büyük olan daha güçlüdür.

Ç

• Çay kenarına kuyu kazılmaz.
• Çalışan kazanır, çalışmayan yalvarıp yakarır.
• Çalışan varlık hayat bulup yaşar, çalışmayan varlık yorulup ölür.
• Çalışan hayat bulur, çalışmayan yorulur.
• Çalışanın canı sıkılmaz, çünkü sıkılmaya vakti olmaz.
• Canı olmayan çalışmaz, çalışanın canı sıkılmaz.
• Çalışıp kazanmakla elde edilemeyecek tek servet varsa, o da akıldır.
• Çalışmakta sınır tanımayanlar için hiçbir zorluk yoktur.
• Çalışmayana hayat hiç bir şey vermez.
• Çıplak soyulmaz.
• Çirkin yanında yatanı uyku tutmaz.
• Çirkin yanında yatılmaz, güzel yanından kalkılmaz.
• Çiçekte kadında kokusuz olmaz. Ancak çiçek kokusunu açıkta herkese, kadın kokusunu kapalı yerde sadece kocasına verir.
• Çiçeğe dönüşecek olan tomurcuğu zekaya, çağlaya dönüşecek olan çiçeği hafızaya, meyveye dönüşecek olan çağlayı da akla benzetebiliriz.
• Çekirdek ağacı, ağaç meyveyi, meyve de çekirdeği oluşturur.
• Çekirdek neyse, çekirdeğin meyvesi de o olur.
• Çekilen acılar insana gülmeyi öğretir.
• Çekilen acılar yüreği büyültür.
• Çekilen acı tenin rengini değiştirir, kaynağını değiştirmez.
• Çekilen acıları bir küçücük tebessüm siler.
• Çekingenlik başarıyı engeller.
• Çer çöp olmadan odun yanmaz.
• Çevresi güzel olanın, düşüncesi de güzeldir.
• Çevresi temiz olanın, ahlâkı da güzel olur.
• Çevresi temiz olmayanın dışı, dışı temiz olmayanın da içi temiz olmaz. İçi dışı temiz olmayanın ne inancı ne de imanı olur.
• Çirkinlik, akla aykırılıktır.
• Çirkinlik olmadan, güzellik fark edilemez.
• Bu gün dünyanın yuvarlak olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Çizginin anası ufuk çizgisiyse hiçbir çizgi düz ya da doğru değildir. Bizim düz ya da doğru görüp bildiğimiz tüm çizgiler göz yanılgısıdır.
• Çıplak gelen, giyinse de çıplak gider.
• Çıplak gelen, giyinip gezer, soyunup gider.
• Çıplak gelen, çıplak gider. Onun için herkesin iyiliği de kötülüğü de kendinedir.
• Çocuk, bize emanet edilmiş, en büyük Tanrı misafiridir.
• Çocuk doğar ad konur. Doğan çocuk okur, çalışır, para kazanırsa zengin olur. Yaşamasını bilirse adam olur. Yok, adam oldum sanıp aldanırsa, işte o zaman kazanılan her şey gibi, yaşanan yıllar da hepten yalan olur. Konan ad geri alınır. Adı gibi kendi de kaybolur.
• Çocuk dünyayı bol sandığı için doğar.
• Çocuk ağaca benzer, ağaç yaş iken eğilir, çocuk küçükken eğitilir.
• Çocuk yaş ağaca benzer, istediğin şekil ve biçimi kuruyup odun olmadan vermelisin.
• Çocuk için dünyanın en kıymetsiz iki şeyi; zaman ve baba parasıdır. Çocuk her ikisini de çok kolay harcar.
• Çocuğu olan her ana, babanın iki yüreği vardır; biri kendi bedenleri içinde, diğeri de çocuklarının bedenleri içinde olandır.
• Çocuk için okunacak en güzel kitap, anadır.
• Çocuğun eğitirken çok sıkarsan asi ya da pısırık, çok gevşek bırakırsan o zamanda ya başıboş ya da silik bir kişilik yaparsın.
• Çocuk, sevildiği kadar çocuktur.
• Çocuk, sevildiği kadar sevmesini de öğrenir.
• Çocuk, sevilirken çocuktur, dövülürken rakiptir.
• Çocuk şefkatli olmayı annesinin kollarında öğrenir.
• Çocukları ile aynı evde oturup, aynı evde yaşamayan anne ve babalar; çocuklarına hiçbir zaman iyi anne baba olamazlar.
• Çocuklarım anlamadıkları için beni, size anlatamazlar. Ama yazdıklarım, size beni çok daha iyi anlatırlar.
• Çocuğu yetiştiren huyunu da bilir.
• Çocuğu olmayan ana baba tam manasıyla birbirine iyi bir eş olamazlar.
• Çocuğun huyunu yetiştiren bilir.
• Çocuğun düşüncesi kötü olmaz.
• Çocuğunu döven ana baba çocuğuna rakip olur.
• Çocuğunu iyi yetiştirmek isteyen ana, baba; çocuğuna nasihat etmekten ziyade, iyi örnek olmalıdır.
• Çocuğunu seven evlât, döven rakip yetiştirir.
• Çocuğunu seven evlat, döven düşman kazanır.
• Çocuğunun yanında yalan söyleyen ana-baba inandırıcılığını kaybeder.
• Çocukluğunu yaşayan çocuk, insanları sever.
• Çocuktaki akıl, ağaçta meyveye dönüşecek olan çiçeğe benzer.
• Çocuklukta her şey güzeldir.
• Çocuklukta hayali büyük olan hızlı büyümek ister.
• Çoğalan ışık, oluşan gölgeyi kuvvetlendirir.
• Çoğunlukla ilişkiler sevgiyle başlar, saygısızlıkla biter.
• Çok kâr, hızlı alınan kararla sağlanır.
• Çok yeme sağlığını, çok uyuma aklını, çok söyleme doğruluğunu kaybedersin.
• Cömertlik yiğitlikten gelir.
• Çözümsüzlük akılda değil, düşüncededir.

Cahit KARAÇ

Advertisements